KonOpäť

KonOpäť

Hlboké

Projekt KonOpäť je zameraný na popularizáciu konopy siatej v súčasnosti a na uchovanie tradícií a zvykov týkajúcich sa konopárstva. Súčasťou projektu bolo zorganizovanie odbornej prednášky o konope v súčasnosti (Konopa dnes). Ďalej sa jednalo o realizáciu prieskumu a získanie informácií o pestovaní konopy v minulosti, zozbieranie historických predmetov na spracovanie konopy, ako aj predmetov dennej potreby, ktoré boli z konopy vyrábané, aby tak mohla byť pripravená výstava (Konopárske tradície).

Michal Filípek

Michal Filípek

lesník