Verejnô

Verejnô

Liptovský Mikuláš

V roku 2018 sme si s Michalom založili OZ Verejnô a úspešne usporiadali niekoľko akcií - Zóna bez peňazí, premietanie filmu A plastic ocean, Vegánska večera a Vegánska sobota. Akcie prebiehali na rôznych miestach a pocítili sme potrebu ukotviť sa na jednom mieste.

Aj s Nikolu sme sa preto rozhodli pre vytvorenie jedinečného kultúrno-komunitného priestoru Hory Doly v Liptovskom Mikuláši. 

Alexandra Matiszová

Alexandra Matiszová

sociálna pracovníčka