Záchrana Medeného hámru

Záchrana Medeného hámru

Banská Bystrica

Juraja trápi, že svetovo významné technické pamiatky v Banskej Bystrici miznú jedna za druhou, a že ľudia ani nevedia o ich hodnote, nepoznajú ich príbehy. Preto zmapoval a zdokumentoval technické pamiatky Banskej Bystrice a pustil sa do záchrany jednej z nich.

„S architektkou Natáliou Michalovou a so združením Čierne diery sme vydali prvú Mapu technických pamiatok Banskej Bystrice, ktorú sme pokrstili verejnou diskusiou a komentovanou prehliadkou. V snahe pomôcť záchrane jednej z najvýznamnejších technických pamiatok v Banskej Bystrici (a na Slovensku vôbec), ktorá je v krízovom havarijnom stave - Medenému hámru - sme na Meste iniciovali pracovnú skupinu, absolvovali mnoho stretnutí, vystupovali na mestskom zastupiteľstve a podnietili mnoho mediálnych výstupov v snahe spojiť a nadchnúť ľudí pre tento zámer, a artikulovať jeho potrebu.“ Následne na jeseň 2018 Juraj s kolegami zorganizovali mesačnú výstavu na Radnici v Banskej Bystrici o hodnote a potenciáli Medeného hámru. Vďaka ďalším ľuďom bola Banská Bystrica zaradená do medzinárodného projektu Európskej fuggerovskej cesty.Juraj Havlík

Juraj Havlík

študent sociológie