BRUT.TO

BRUT.TO

Košice

Práca BRUT.TO je intervenciou kreatívneho aktivizmu, ktorou chceme dosiahnuť, aby ľudia so znevýhodnením mohli v spolupráci s profesionálnymi grafikmi naplno využiť svoj tvorivý potenciál a stať sa plnohodnotnými tvorcami. Tak, aby neboli hodnotení podľa svojho znevýhodnenia, ale podľa kvality svojej tvorby. Tak, aby bola vážená hmotnosť obsahu aj s obalom. Prvé výstupy vytvárame spoločne s autormi, ktorí sú súčasťou denného stacionára DOMKO v Košiciach.

Tereza Sejková

Tereza Sejková

fotografka