Ovocný strom pre krajinu, krajina pre ľudí

Ovocný strom pre krajinu, krajina pre ľudí

Rajec

Janko vo svojom projekte zameranom na tému extenzívneho ovocinárstva a krajiny vzdelával ľudí prostredníctvom kurzov praktického ovocinárstva (výsadba, rez, štepenie, domáce škôlkarstvo), vzdelávacích videí a príručiek. Tiež vysádzal dlhoveké ovocne stromy v regióne Rajeckej doliny a ošetroval staré vysokokmene nesúce vzácne gény starých odrôd ovocia. 


Aktivity projektu nadviazali na činnosť OZ Tilia, ktoré neďaleko Rajca vysadilo v máji roku 2015 zbierkový sad starých odrôd jabloní a hrušiek. Na aktivitách projektu spolupracovalo aj OZ Pangaea, ktoré sa zaoberá záchranou starých odrôd v Bielych Karpatoch.


Janko v ovocinárskych kurzoch pre verejnosť a výsadbe starých odrôd pokračuje v Moravskom Lieskovom.

Ján Veselý

Ján Veselý

poľnohospodár