Prirodzene web

Prirodzene web

Online priestor

Projekt Prirodzene sa zameriava na sexuálne vzdelávanie. Webová stránka Prirodzene Web jenezisková platforma, ktorá prináša relevantné, veku primerané a odborné poznatky z oblasti sexuálneho vzdelávania pre dospelých a dospievajúcich ľudí. Web obsahuje odborné články aj animované vzdelávacie videá.

Nikoleta Nagyová

Nikoleta Nagyová

študentka prekladateľstva a tlmočníctva