POĎNATO:LAB

POĎNATO:LAB

Záhorie

Terka vo svojom projekte prepojila vzdelávanie s rešpektom k životnému prostrediu. Pre stredoškolákov zo Záhoria a Myjavských kopaníc organizuje enviro-workshopy. Účastníci zároveň znižujú svoju ekologickú stopu a pracujú na koncepte vlastného verejnoprospešného projektu.

Tereza Mitro

Tereza Mitro

Divadelná režisérka