Mosty do minulosti

Mosty do minulosti

ZŠ v rôznych slovenských mestách

Simona v spolupráci so strednými školami vytvára spoločenskú hru, ktorá žiakom pomôže spoznávať dejiny svojej rodiny a na to naviazané veľké dejiny 20. storočia. Okrem širšieho prehľadu ich hra motivuje otvoriť s rodinnými príslušníkmi hlbšie rozhovory o spoločnosti.

Simona Posch

Simona Posch

Ministerstvo školstva