Úsmev pre druhých

Úsmev pre druhých

Online priestor

Miro vytvoril online poradňu pre ľudí s rôznymi formami znevýhodnenia. Rodičov detí prepája s odborníkmi z rôznych oblastí (lekárov, logopédov, špeciálnych pedagógov, fyzioterapeutov...), aby tak dostali ku komplexným informáciám o včasnej intervencii. Zároveň chce pre ľudí so zdravotným znevýhodnením vytvoriť komunitný online priestor – usmevpredruhych.sk.

Miro Béreš

Miro Béreš

Podnikateľ