ZA MENEJ ODPADU V BYSTRICI

ZA MENEJ ODPADU V BYSTRICI

Banská Bystrica

Danu trápilo množstvo vyprodukovaného odpadu v Banskej Bystrici. Jej cieľom bolo v Komunitnom centre Sásová urobiť konkrétne kroky na jeho výrazné zníženie. Pomocou zavádzania zero waste krokov (nákup čapovanej drogérie, zdieľanie, kompostovanie bio odpadu, redukcia plastových obalov, správne triedenie...) a vzdelávaním komunity (workshopy pre komunitu a prednášky i pre verejnosť) sa podarilo znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu i celkového vyprodukovaného odpadu v Komunitnom centre Sásová o 60 %.   

Komunitné centrum pokračuje aj v súčasnosti v zero waste režime. Dana pokračuje v komunikácii s mestom a nastavovaní systémových krokov na zníženie množstva odpadu.

Dana Gažúrová

Dana Gažúrová

projektová manažérka