RENESANCIA TRADIČNÉHO OVOCINÁRSTVA

RENESANCIA TRADIČNÉHO OVOCINÁRSTVA

Nová Bošáca

Ľuda trápi strata historických odrôd ovocia, prírodných ovocných sadov a miznutie ovocinárskych zručností. Svoju vášeň pre záchranu odrôd počas štúdia na Sokratovom inštitúte premenil na praktické kurzy ošetrovania ovocných drevín, ich mapovanie v krajine, zakladanie tradičných sadov. V práci pokračuje aj po ukončení štúdia. V ovocnej záchrane spolupracuje s Andreou Uherkovou a Jánom Veselým, absolventami Sokratovho inštitútu. Založil Ovocný strom s.r.o.

Ľudovít Vašš

Ľudovít Vašš

ovocinár