Podpora otvoreného a zodpovedného prístupu ku smrti

Podpora otvoreného a zodpovedného prístupu ku smrti

Zvolen

Cieľom Moniky bolo prispieť k otvorenejšiemu a zodpovednejšiemu vnímaniu smrti a podporiť rozvoj prírodného pohrebníctva na Slovensku  

Založila prvý slovenský prírodný cintorín vo Zvolene - Záhradu spomienok - spoločne so Živicou, mestom Zvolen  a absolventkou Sokratovho inštitútu Andreou Uherkovou. Zorganizovala dve diskusie o smrti a umieraní a jeden workshop zameraný na sprevádzanie pozostalých v zármutku a pri organizácii jedinečných posledných rozlúčok. Záhrada spomienok funguje, spravuje ju Živica, Monika prispieva konzultáciami. Naďalej k téme organizuje workshopy a prednáša v združení Ku koreňom

Monika Suchánska

Monika Suchánska

antropologička