VŠETCI SPOLU

VŠETCI SPOLU

Prešov

Lukáš pracuje v zariadení sociálnych služieb Barlička na sídlisku v Prešove. Chcel dokázať, že nemusí byť uzavreté voči obyvateľom sídliska.

Spoločnými akciami pre klientov centra a obyvateľov sídliska vytvára prirodzené prostredie na empatiu, vzájomné pochopenie, komunikáciu.

Ihrisko Lukáš s kolegami ďalej rozširuje a pripravujú rôzne aktivity (napr. komunitná muzikoterapia). Projekty integrujúce ľudí s postihnutím do kultúry tiež pokračujú. Na akcie pozývajú ľudí zo susedstva, spolupracujú s blízkou základnou školou.  

Lukáš Kvokačka

Lukáš Kvokačka

právnik