Iniciatíva S/PRÁVNE

Iniciatíva S/PRÁVNE

Trnava

„Trápilo ma, že o profesijnej etike v práve sa málo publikuje, a že v spoločnosti chýba verejná diskusia a názory etikov k súčasným kauzám, ktoré sú spojené s porušovaním etiky.“

Uskutočnila sa verejná diskusia s názvom „Vytráca sa profesijná etika z právnického povolania?“, v rámci ktorej sa podarilo osloviť 4 odborníkov z rozdielnych oblastí práva, ktorí etiku rozobrali z rôznych uhlov pohľadu. Zároveň sa uskutočnil workshop na jednom z krajských súdov, v rámci ktorého sa vyškolilo 22 budúcich sudcov v téme etika sudcu.

Projekt Iniciatíva S/PRÁVNE predstavuje jednu z tém, ktorým sa venuje Zuzana v súčasnej práci. V roku 2019 sa zameria na ďalšie školenia vyšších súdnych úradníkov, na etiku exekútorov a diskusiu na východnom Slovensku.

Zuzana Ujjobbágyová

Zuzana Ujjobbágyová

právnička