Ovčia vlna pod Tatrami

Ovčia vlna pod Tatrami

Poprad

Projekt VLNA – Ovčia vlna pod Tatrami je zameraný na vzdelávanie ľudí v oblasti

ručného spracovania ovčej vlny a hľadanie možností pre jej využitie v každodennom

živote. Osvetu tejto témy robí najmä na severnom Slovensku, kde má chov oviec dlhú

tradíciu, a kde pôsobí zakladateľka projektu. Ovčia vlna je však už niekoľko desaťročí na

ústupe v rámci celého Slovenska. Je málo využívaná a často končí ako odpad. Vzdelávacie

workshopy ´Príbeh vlny´ a ´Spoznaj vlnu´, ktoré sú hlavnými výstupmi projektu,

poukazujú na tento problém. Sú určené žiakom MŠ, ZŠ, ich pedagógom, širšej verejnosti.

Predstavujú proces ručného spracovania vlny, jej vlastnosti, tvorbu vlnených výrobkov,

ktorých jednoduchšie varianty si účastníci na workshope samy vyrábajú. Všetka použitá

vlna pochádzala priamo od chovateľov z malých lokálnych fariem. Projekt približuje túto

tematiku aj na svojej FB a IG stránke.

Lívia Pemčáková

Lívia Pemčáková

kurátorka