Rozbicyklujme Nitru!

Rozbicyklujme Nitru!

NItra

Miška sa po štúdiu politológie a zahraničných stážach rozhodla usadiť sa v Nitre, hoci pochádza zo Žiaru nad Hronom. Má vzťah k aktívnemu spôsobu života a v meste jej chýbala funkčná cyklistická komunita a infraštruktúra.

Začala vyvíjať iniciatívnu na sprejazdnenie pešej zóny v meste. Zorganizovala preto viacero verejných podujatí – napríklad pravidelné Crtitical Mass Nitra, diskusné podujatia, cyklojazdu k príležitosti Dňa Zeme, na ktorej si spolu s organizátormi jazdy si zabicyklovalo ďalších vyše 80 účastníkov. Založila iniciatívu Rozbicyklujme Nitru! a zapojila sa do pracovnej skupiny, ktorá na úrovni samosprávy a odborných útvarov (krajský dopravný inšpektorát) rieši aj budovanie cykloinfraštruktúry a záležitostí súvisiacich s cyklodopravou.

Miška vo svojom úsilí ďalej pokračuje, od roku 2019 už ako poslankyňa Nitry, zástupkyňa primátora a členka komisie pre mestskú mobilitu.

Michaela Hefková

Michaela Hefková

cyklo-aktivistka