VIFI FEST

VIFI FEST

SR

Peter mal pocit, že kultúrny a spoločenský život na vidieku nefunguje, nenapĺňa svoj potenciál a neobohacuje miestne komunity. Preto pripravil VIFI FEST 2018 (VIdiecky FIlmový FESTival). 

„Pomohol som lokálnym organizátorom v siedmich obciach (Bzince pod Javorinou, Červeník, Kláštor pod Znievom, Mokrá Lúka, Oravská Polhora, Voznica a Zemplínske Hámre) usporiadať filmové podujatie s premietaniami a sprievodným programom, ktorý miestnych spojil pre spoločnú vec, a to nielen pasívne počas svojho konania, ale aj aktívne pri organizácii. Vo viacerých obciach potom miestni pre svojich spoluobčanov usporiadali ďalšie premietania.“

VIFI FEST pokračuje a má ambíciu stať sa tradíciou, ďalší ročník prebehne v júli 2019 (s účasťou 10 obcí, z toho polovica z ročníka 2018). Peter Gašparík

Peter Gašparík

filmový dramaturg