ODPADni z Bánoviec

ODPADni z Bánoviec

Bánovce nad Bebravou

Na projekte ODPADni z Bánoviec som spolupracovala so žiakmi a pedagógmi Základnej umeleckej školy Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou. Našim primárnym cieľom bolo znížiť množstvo odpadu o 25%, čo sa nám podarilo splniť. Tiež sme zaviedli separáciu odpadu (plast, papier a bioodpad). 

Súčasťou projektu boli zero waste workshopy dostupné verejnosti, konajúce sa v činorodom priestore Ži:va. 

Magdaléna Kalabová

Magdaléna Kalabová

environmentlistka