Psychológia na pomoc učiteľom a učiteľkám

Psychológia na pomoc učiteľom a učiteľkám

Trenčín

Paula vnímala ako problém nedostatočnú podporu pre učiteľov a učiteľky na školách a chcela otestovať spôsob, ktorým by mohli školskí psychológovia zaplniť túto medzeru.

„V spolupráci so školskou psychologičkou sme zrealizovali 7 spoločných stretnutí s učiteľkami na ich základnej škole. Venovali sme sa riešeniu každodenných ťažkostí v práci učiteľov, ale aj osobnostnému rozvoju (komunikačné schopnosti, syndróm vyhorenia). V organizácii stretnutí pokračuje školská psychologička, učiteľky majú záujem.“Paulína Kubicová

Paulína Kubicová

psychologička