O Sokratovom inštitúte

Sokratov inštitút vznikol z presvedčenia, že vzdelávať sa dá prakticky a pre reálny život. Vzdelaní, rozhľadení a nadšení ľudia dokážu meniť svoje obce a mestá. Vzdelávajú sa u nás právnici, medičky, umelci aj ekonómky, pretože riešenie súčasných problémov si vyžaduje holistický pohľad a spoluprácu.

  • Organizujeme praktický ročný vzdelávací program pre študentov a absolventov vysokých škôl. 

  • Spúšťame sebarozvojový kurz pre ľudí nad 30 rokov. 

  • Sieťujeme našich absolventov v alumni programe.

  • Pre verejnosť vydávame publikácie a organizujeme verejné podujatia.

  • SOCIÁLNE LÍDERSTVO: našich študentov a absolventov vedieme ich k hodnotám: služba, odvaha, pokora, úcta, dialóg, inovatívnosť a vášeň

  • SOKRATOVSKÝ PROJEKT: každý študent musí zrealizovať vlastný projekt, aby sa naučil praktické zručnosti a urobil reálne zmeny vo svojej komunite/obci/ meste

  • WORKSHOPY: študenti sa vzdelávajú v témach ako sú projektová logika, občianska angažovanosť, práca s médiami, alternatívne ekonomické systémy, účasť verejnosti v slovenskom právnom systéme, globálne vzdelávanie či medzikultúrna facilitácia

  • KRITICKÉ MYSLENIE: inštitút sme pomenovali po antickom filozofovi Sokratovi, pretože v študentoch chceme pestovať dialóg a kritické myslenie

Miesto konania

Workshopy sa spravidla konajú na lazoch vo Vzdelávacom centre Zaježová, ktoré sídli v zrekonštruovanej gazdovskej usadlosti. Celý komplex bol rekonštruovaný s využitím environmentálnych technológií a prírodných materiálov. Súčasťou centra je príjemné ubytovanie, chutná vegetariánska kuchyňa, štýlová čajovňa a atmosféru dotvárajú krásy okolitých kopcov.

Tím Sokratovho inštitútu

Pri výučbe aj pri tvorbe workshopov otvorene komunikujeme a hľadáme čo najlepšie riešenia spoločenských problémov. Študentov motivujeme, aby medzi sebou vytvárali siete a spoločne pomáhali iným aj sebe navzájom.

NAŠI LEKTORI

Prostredníctvom workshopov učíme študentov zručnostiam, vedomostiam a postojom, ktoré nie sú zastúpené v štandardnom univerzitnom štúdiu. Jednotlivé workshopy sú vedené špičkovými slovenskými a zahraničnými lektormi. Prinášame témy ako: vízia a sebarozvoj, občianska angažovanosť, práca s médiami, alternatívne ekonomické systémy, účasť verejnosti v slovenskom právnom systéme, globálne vzdelávanie, medzikultúrna facilitácia či európska divočina.

NAŠI HOSTIA

Hosťami Sokratovho inštitútu sú ľudia, ktorí prijali pozvanie na večernú workshopovú diskusiu bez nároku na honorár, pretože cítia zodpovednosť za šírenie svojich skúseností. Pozývame si rôznych odborníkov a absolventov, ktorí sa venujú aktuálnym a kľúčovým spoločenským témam a zároveň majú silný osobný príbeh. Študentov obohacujú informáciami z prvej ruky, bez mediálneho filtra, a vytvárajú pôdu pre vznik čo najširšej siete motivovaných a angažovaných ľudí, ktorí môžu dosiahnuť zmenu.