Sokratovské projekty pandémia nezastavila

14. 04. 2021 Sokratovské projekty pandémia nezastavila

Začiatkom roka sme kvôli pandemickým obmedzeniam prerušili súčasný ročník Sokratovho inštitútu a opäť ho spustíme až v novembri. To však neznamená, že naši študenti a študentky prestali pracovať na svojich verejnoprospešných projektoch. Desiati z nich sa naďalej snažia prinášať na Slovensko zlepšenia, ktoré z neho urobia kvalitnejšie miesto na život.

V online priestore napríklad vzniká poradňa pre ľudí so znevýhodnením a ďalší webový projekt sa zameriava na sexuálne vzdelávanie dospelých. V Novej Dubnici vzniká sídliskové kompostovisko. Na Záhorí prebiehajú workshopy environmentálnej výchovy pre stredoškolákov. V Banskej Bystrici sa chystá kurz finančnej gramotnosti a na Univerzite Mateja Bela sa študenti pedagogiky zoznamujú s učením vonku. Vištucká stromová alej sa dočká revitalizácie. Vo viacerých regiónoch si lokálni výrobcovia nájdu nových zákazníkov a školy budú môcť využiť novú spoločenskú hru, ktorá žiakom priblíži rodinné aj svetové dejiny 20. storočia.

Viac informácií o projektoch našich študentiek a študentov nájdete na stránke Súčasné projekty