Sokraťáci opäť zlepšili Slovensko

01. 07. 2021 Sokraťáci opäť zlepšili Slovensko

Koncom júna sa študenti ročného programu stretávajú poslednýkrát, aby počas obhajob odprezentovali výsledky svojej ročnej práce na projektoch. Pred odbornú komisiu sa tentoraz postavila desiati z nich, ktorí sa rozhodli dotiahnuť projekty aj napriek prerušenému štúdiu. A táto deviatka na obhajobách uspela:

  • MIRO BÉREŠ: Úsmev pre druhých  - Online Poradňa pre rodičov s deťmi so znevýhodnením
  • RÁCHEL ORVOŠOVÁ: Obnova Knižnice Samuela Reussa v Revúcej
  • PATRÍCIA KRAUSOVÁ: Komunitné kompostovisko v Novej Dubnici
  • LENKA MUŽILOVÁ: Poza školu - podpora učenia vonku u budúcich učiteľov
  • NIKOL NAGYOVÁ: Prirodzeneweb.sk - portál o sexuálnom vzdelávaní
  • PETER PAŠŠÁK: Lokálne trhy - prepájanie lokálnych výrobcov s miestnymi odberateľmi
  • MAREK OCHABA: Vištucké lipky - obnova aleje v obci Vištuk pri Pezinku
  • SIMONA POSCH: Mosty do minulosti - vzdelávacia hra o histórii pre žiakov na základných školách
  • TEREZA MITRO: POĎNATO:LAB - praktický vzdelávací program pre aktívnych stredoškolákov zo Záhoria

Úspešné projekty čoskoro predstavíme na sociálnych sieťach a na webe Sokratovho inštitútu.