Pomôžte nám zistiť dopad Sokratovho inštitútu

04. 04. 2022 Pomôžte nám zistiť dopad Sokratovho inštitútu
V Sokratovom inštitúte by sme radi vedeli, aký skutočný dopad má naše vzdelávanie za posledných osem rokov.

Zháňame preto dobrovoľníkov/dobrovoľníčky, ktorí by nám vyplnili jednoduchý dotazník ako kontrolná skupina.

Ak máte vek 18-37 rokov, študujete na vysokej škole alebo ste vysokoškolský absolvent/ka, vyplňte nám, prosím, tento jednoduchý 3-minútový dotazník: https://forms.gle/Scu8J44gEjaAXXJV6

V prípade, že nám v závere dotazníka zanecháte svoju e-mailovú adresu, do konca mája 2022 vám zašleme spracované výstupy.

Samozrejme, veľmi nám pomôže aj jeho zdieľanie.