Dušan Ondrušek

Dušan Ondrušek

Facilitátor, tréner

Facilitátor, tréner. Založil organizáciu Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS), ktorá sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov, hlavne v oblasti komunitných a verejných konfliktov.

Dušan sa trénersky a konzultačne zameriava prevažne na oblasť organizačného rozvoja, alternatívnych spôsobov riešenia konfliktov a nenásilnej komunikácie.

S mediáciou, zmierovaním a trénovaním má vyše 25-ročnú skúsenosť v kontexte firiem, verejných inštitúcií a neziskových organizácií na Slovensku aj v ďalších 40-ich krajinách. Dokopy viedol viac ako 1100 tréningov. Pôvodne pracoval ako psychológ, venoval sa poradenstvu a terapii.