Janette Motlová

Janette Motlová

riaditeľka VÚDPAP

Janette je riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psycho­lógie a patopsychológie. V minulosti pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. V roku 2007 založila Rómsky inštitút a venovala sa rozvoju rómskych detí a mládeže ako riaditeľka i ako manažérka pre oblasť rozvoja práce s rómskou mládežou. V roku 2017 jej Nadácia Orange udelila ocenenie za Mimoriadny prínos v oblasti budovania občianskej spoločnosti a v roku 2018 bola vyhlásená za víťazku súťaže Lektor roka 2017. Janette pracuje inkluzívnym prístupom, v ktorom využíva zážit­kové vzdelávanie. Je autorkou autobiografického románu Cigánka.