Nadine Bloch

Nadine Bloch

lektorka občianskeho aktivizmu

Nadine Bloch je americkou expertkou na nenásilný občiansky aktivizmus. Spoločne s kolegami z organizácie Beautiful Trouble poskytuje nástroje a poradenstvo občianskym hnutiam z rôznych častí sveta. Ona sama počas priamych protestných akcií spája aktivizmus s umením a využíva rôzne kreatívne spôsoby ako posunúť myšlienky nenásilných hnutí do roviny politickej debaty.