Zuzana Labašová

Zuzana Labašová

Lektorka

Vyštudovala psychológiu na FiF UK a Hunter College, CUNY, New York. Na Živici pracuje od roku 2007. V minulosti organizovala festival Dych Zeme a konferenciu Prirodzená starostlivosť o dieťa. Neskôr sa zamerala na spotrebiteľské témy a to, ako produkcia a likvidácia predmetov našej každodennej spotreby ovplyvňuje nás, naše prostredie aj ľudí a živočíchov na celom svete. Momentálne má na starosti projekty globálneho vzdelávania a workshopy výroby domácej kozmetiky a čistiacich prostriedkov.