Naďa Johanisová

Naďa Johanisová

ekologická ekonómka

Prednáša na Masarykovej univerzite v Brne. Zaberá sa ekonomickými súvislosťami environmentálnych a sociálnych problémov a ekologickou ekonómiou. K jej hlavným záujmom patria ekonomické alternatívy na komunitnej úrovni. Vo voľnom čase rada maľuje, spieva, behá, chodí do prírody a cestuje.