Eva Kováčechová

Eva Kováčechová

Advokátka

Advokátka, od roku 1999 spolupracuje so združením ViaIuris. Pracuje predovšetkým v oblasti práva vo verejnom záujme, občianskej participácie na rozhodovaní, kontrole výkonu verejnej moci a pracuje tiež na téme súdnej reformy. Poskytuje právne konzultácie a právnu pomoc, pôsobí ako lektorka na vzdelávacích podujatiach, podieľa sa na spracovaní analýz a návrhov legislatívnych zmien. Je členkou environmentálnych sietí právnikov Environmental Alliance Worldwide a Justice and Environment.