Alexander Mušinka

Alexander Mušinka

Antropológ

Slovenský kultúrny antropológ. Vyštudoval etnológiu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej, pôsobí v Ústave rómskych štúdií Prešovskej univerzity. Venuje sa problematike Rómov a Rusínov na Slovensku z historického a kultúrno-antropologického hľadiska. Pôsobil aj ako poradca ministerky práce a sociálnych vecí Ivety Radičovej či splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Venuje sa terénnemu výskumu, medzi jeho témy patrí napríklad marginalizácia Rómov vo väčšinovej spoločnosti či ich drogová závislosť. Je spoluautorom Atlasu rómskych komunít, ktorý zmapoval situáciu slovenských Rómov. Spolupracoval na kanadsko-slovenskom rozvojovom Projekte Svinia či na publikácii Národnostná menšina pred zánikom?