Stephen Gallegos

Stephen Gallegos

psychoterapeut

Narodil sa v Novom Mexiku v zmiešanej írsko-anglicko-indiánskej rodine. Pôsobil na  univerzitách vo Wisconsine, Novom Mexiku, na Floride. V rokoch 1967-1981 učil na Mercer University v Georgii psychológiu. V roku 1982 si otvoril vlastnú psychoterapeutickú prax, v ktorej kombinuje západnú psychoterapeutickú tradíciu s indiánskymi technikami, ako je napr. vyvolávanie totemových zvierat. Poskytuje veľa kurzov a tréningov v zahraničí, napr. v Írsku, Dánsku, Rakúsku, Portugalsku či Austrálii. Stephenovi Gallegovi vyšla v češtine kniha Osobní totem.