Václav Cílek

Václav Cílek

geológ, spisovateľ a filozof

Je vedeckým pracovníkom Geologického ústavu Akademie Věd ČR v Prahe. Zaoberá sa vývojom krajiny a interakciami ciJvilizácií s ich okolitým prostredím, a to najmä klimatickými zmenami. Spolupracuje s pamiatkarmi, archeológmi aj egyptológmi. Napísal stovky článkov a esejí o krajine a spoločnosti. Je autorom či spoluautorom troch desiatok kníh (Krajiny vnitřní a vnější, Pravěká Praha, Tři svíce za budoucnost atď.) Prednáša na niekoľkých vysokých školách. Je držiteľom viacerých ocenení, napr. Česká hlava, Cena ministra životného prostredia Českej republiky.