Tomáš Pešek

Tomáš Pešek

Lektor, kouč

Dlhodobo sa venuje rozvoju neformálneho vzdelávania, zážitkovej pedagogike a rozvoju mladej generácie. Má vlastnú koučovaciu prax, vedie aj dlhodobý koučovací výcvik. Rád sa pohybuje na pomedzí neziskového sektora a biznisu a podporuje vznik projektov, ktoré tieto svety prepájajú. Pôsobí vo viacerých organizáciách. V zážitkovom vzdelávaní (najmä v PLUSKU a Prázdninovej škole Lipnice), v neformálnom vzdelávaní a v inováciách v práci s mládežou v organizácii YouthWatch. Štvrtý rok je aj súčasťou predsedníctva slovenskej pobočky najväčšej celosvetovej profesijnej asociácie koučov ICF.