Alexandra Poláková Suchalová

Alexandra Poláková Suchalová

odborníčka na verejnú politiku

Alexandra Poláková Suchalová, PhD. pôsobí na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ako hlavná štátna radkyňa a garantka vzdelávaco-analytických aktivít v rámci NP Participácia II. Na ÚSV SR ROS však pôsobí už od roku 2018 ako expertka na problematiku participatívnej tvorby verejnej politiky. Zároveň od roku 2010 pôsobí na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského ako pedagogička a vedecká pracovníčka, kde sa okrem pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti venuje aj publikovaniu. Je autorkou prípadových štúdií, vedeckých aj pedagogických, v rôznych oblastiach, napr. zapájanie verejnosti do tvorby verejnej politiky na národnej a samosprávnej úrovni.