Stanislav Kutáček

Stanislav Kutáček

ekonóm

Vyštudoval odbor Verejná ekonómia na Ekonomicko-správnej fakulte v Brne, kde získal doktorský titul. V rokoch 2005 až 2009 pôsobil ako koordinátor a neskôr výkonný riaditeľ Trastu pro ekonomiku a společnost – spoločensko-ekonomického thinktanku, ktorého cieľom je prinášať do Česka inovatívne riešenia ekonomických problémov. Od roku 2008 je finančným riaditeľom právnického konzorcia Frank Bold. Je skúsený facilitátor, pomáhal organizáciám s ich strategickým riadením a zároveň učí predmet Ekonómia a životné prostredie. Je zakladateľom a predsedom družstva carsharingovej organizácie Autonapůl. Pôvodne experimentálny projekt má teraz flotilu s viacej než 50 osobnými vozidlami v ôsmich mestách ČR a poskytuje modernú službu mobility pre viac než 600 zákazníkov.