Všetko malo byť inak. Slovensko po roku 1945 - Metodická príručka

Všetko malo byť inak. Slovensko po roku 1945 - Metodická príručka

Autor: Martin M. Šimečka, Martin Posch, Michal Bohuš Rok vydania: 2019

Táto príručka je rovným dielom určená učiteľkám/učiteľom a žiakom/žiačkam

a študentom/ študentkám. Učiteľom môže poslúžiť ako pomôcka a inšpirácia pri

predstavovaní udalostí, z ktorých mnohé sú kľúčové nielen pre minulosť, ale i súčasnosť

našej krajiny a často aj našich rodín. Žiakov a študentov by chcela najmä

motivovať k spoznávaniu týchto udalostí, premýšľaniu o nich a aplikácii získaných

vedomostí.