Pavel Hrica

Pavel Hrica

riaditeľ OZ Cesta von

Pavel pôsobil ako programový riaditeľ v Nadácii Pontis, ktorá podporovala aj programy na riešenie chudoby. Predtým pôsobil v Slovenskom skautingu a spoluzakladal Rómsky skauting. Neznášal behanie, začal s tým po 40-ke a zatiaľ zabehol päť polmaratónov, čisto kvôli získavaniu darov na dobré veci. Spolupracoval s analytikmi Hodnoty za peniaze zo štyroch ministerstiev. Spoluzaložil a vedie organizáciu Cesta von a do konca života chce rozvíjať programy, ako je Omama, aby ľudia z osád mali lepšiu šancu vymaniť sa zo začarovaného kruhu chudoby.