Tina Gažovičová,

Tina Gažovičová,

lektorka kritického myslenia