Aktuálny harmonogram workshopov

23. - 27.09.2020 Teambuilding

Teambuilding

Na úvodnom workshope vytvárame z neznámej dvadsiatky študentov jeden súdržný tím. Prostredie zaježovských lazov je ako stvorené aj na outdoorové aktivity. Formou zážitkovej pedagogiky si vyskúšaš rôzne modelové situácie a ponoríš sa do základných tém Sokratovho inštitútu, ako myslieť out of the box, ako a prečo prevziať iniciatívu a ako sa nezľaknúť líderstva. Zároveň ti tím pomôže definovať problém v tvojom okolí, ktorý by si chcel/a vyriešiť ako svoj sokratovský projekt a naučíš sa urobiť si analýzu východiskovej situácie.

Zuzana Gallayová
Zuzana Gallayová Odborná garantka
Jana Ďaďová
Jana Ďaďová koordinátorka programu
Gábor Pásztor
Gábor Pásztor asistent programu
Tomaš Hallon
Tomaš Hallon Mentorský program
22. - 25.10.2020 Ako napísať projekt?

Ako napísať projekt?

Sokratovský projekt je kľúčovou súčasťou Sokratovho inštitútu. Nadviažeme na analýzu východiskovej situácie problému, pomôžeme ti definovať SMART ciele (špecifické, merateľné, dostatočne ambiciózne, realistické, ktoré si schopný/á zrealizovať do konca štúdia), vytvoriť harmonogram aktivít a zvoliť si indikátory, aby si vedel/a zistiť, či sa ti podarilo problém vyriešiť. Po štyroch intenzívnych dňoch plných návodov a diskusií budeš mať v rukách zrealizovateľný projekt, ktorý bude prospešný pre tvoje okolie a jeho realizácia ťa bude vnútorne napĺňať.

Tomáš Pešek
Tomáš Pešek Kouč
19. - 22.11.2020 Mediálny tréning

Mediálny tréning

Praktický workshop, kde sa naučíš, ako pracovať s tradičnými médiami (noviny, rozhlas, televízia) a so sociálnymi sieťami. Získaš základný prehľad o fungovaní médií, čo zaujíma redakcie, prečo sa niektoré udalosti do správ zmestia a iné nie a ako a kedy oslovovať novinárov. Vyskúšaš si napísať dobrú tlačovú správu, vystupovanie pred kamerou a rozhovor s novinárom. Naučíš sa zrozumiteľne, pútavo a v krátkosti vysvetliť svoj projekt. Tiež získaš spätnú väzbu o tom, čo môže byť z tvojich aktivít zaujímavé pre médiá a čo vypichnúť pri komunikácii s novinármi. Z workshopu budeš odchádzať s mediálnym plánom a s chytľavým názvom pre svoj projekt. 

Marie Stracenská
Marie Stracenská PR manažérka, novinárka
10. - 13.12.2020 Vzdelávanie v globálnom kontexte

Vzdelávanie v globálnom kontexte

Každý z nás má vplyv na tých ostatných a tiež na životné prostredie, takže nikto nie je bez zodpovednosti. Toto je jedna zo základných myšlienok globálneho vzdelávania, ktoré dnes stojí pred viacerými výzvami. Ako máme spoločne existovať na ohraničenej planéte, vo svete plnom rozličných problémov, od seba navzájom závislých spoločenstiev a zvyšujúceho sa bezprávia? Na workshope budeme spoločne hľadať odpoveď na túto a ďalšie náročné otázky a pokúsime sa pochopiť svoju pozíciu vo svete, v ktorom je všetko so všetkým prepojené.

Zuzana Labašová
Zuzana Labašová Lektorka
14. - 17.01.2021 Facilitácia a vedenie skupiny

Facilitácia a vedenie skupiny

Počas práce na svojom projekte, ale aj v bežnom živote, sa dostaneš do situácii, kde budeš musieť viesť skupinu, vyriešiť nejaký skupinový konflikt alebo dospieť k spoločnému riešeniu. Na workshope si na praktických cvičeniach vyskúšaš, ako postupovať pri vyjednávaní a ako zvládať kritické momenty komunikácie, či ako hľadať konsenzus v situáciách komunitných konfliktov. Čakajú ťa diskusie v malých skupinách, štruktúrované prezentácie či špecifické cvičenia, simulácie a hranie rolí, prostredníctvom ktorých získaš nové zručnosti v alternatívnych spôsoboch riešenia konfliktov.

Dušan Ondrušek
Dušan Ondrušek Facilitátor, tréner
11. - 14.02.2021 Rómovia na Slovensku

Rómovia na Slovensku

Rómovia sú jednou z najzraniteľnejších menšín na Slovensku. Žijeme tu spolu už stovky rokov, ale stále sa málo poznáme a medzi nerómami je o Rómoch rozšírených mnoho mýtov. Na workshope sa preto viac porozprávame o ich histórií, kultúre a predstavíme si najnovšie dáta, aby sme vyvrátili najčastejšie stereotypné predstavy o ich pôvode a živote. Tiež si predstavíme príklady dobrej praxe, kriticky sa pozrieme aj na existujúce projekty na znižovanie generačnej chudoby a inklúzie Rómov. Tieto poznatky prepojíme aj s projektmi študentov a zamyslíme sa nad ich dlhodobou udržateľnosťou a meraním dopadu.

 

Alexander Mušinka
Alexander Mušinka Antropológ
11. - 14.03.2021 Posilnení lídri a líderky

Posilnení lídri a líderky

Na Sokratovom inštitúte je našim cieľom viesť študentov k sociálnemu líderstvu – vychovať z nich proaktívne, skromné a hodnotovo ukotvené osobnosti s vášňou pre službu svojej komunite. Preto budeme na tomto workshope hľadať cesty, ako prijať svoju líderskú úlohu, rozvíjať svoje vnútorné zdroje, líderské zručnosti a postoje. Zameriame sa na tému “ranku” - moci a osobnej sily. Vyskúšaš si, ako používať svoju formálnu moc i osobnú silu efektívnym a legitímnym spôsobom, ako sa vyhnúť mocenským faulom a ako riešiť náročné situácie, ktoré líderská rola nevyhnutne 

Sylvia Ondrisová
Sylvia Ondrisová Psychoterapeutka
15. - 18.04.2021 Právo a aktívny občan

Právo a aktívny občan

Občania majú absolútne právo vyjadriť svoj hlas a názor pri zásahoch, ktoré môžu ohroziť ich okolité životné prostredie. Veľa ľudí však dostatočne nepozná svoje právne možnosti. Lektorka ti porozpráva o svojich skúsenostiach z oblasti prístupu k informáciám a efektívnej účasti verejnosti vo veciach životného prostredia. Bližšie spoznáš pozadie konkrétnych káuz, napríklad prípad Pezinskej skládky, ktorý je inšpiratívnym príbehom pre celé Slovensko. Budeš diskutovať o právnych, občianskych aj mediálnych nástrojoch, ktoré ti môžu pomôcť v environmentálnych súdnych sporoch, vyskúšaš si simulovaný súdny proces a naučíš sa písať infožiadosť. Súčasťou workshopu je aj exkurzia do Slatinky, v ktorej aktivisti obhajujú práva miestnych obyvateľov a už desiatky rokov bojujú proti výstavbe veľkej vodnej elektrárne a zaplaveniu obce.

Eva Kováčechová
Eva Kováčechová Advokátka
3. - 06.06.2021 Európska divočina

Európska divočina

Európa bola kedysi divokým kontinentom. Ešte pred pár tisíckami rokov sa európska krajina podobala viac africkej Serengheti ako súčasnej Európe. Aj tu žili veľké zvieratá ako levy a leopardy či divé kone. Rástli tu nekonečné prastaré lesy a Dunajom tiahli najväčšie sladkovodné ryby na svete – vyzy. Naše ekosystémy boli formované procesmi, ktoré dnes takmer vymizli, ako sú povodne, spásanie vegetácie čriedami veľkých bylinožravcov a lykožrútové kalamity. Tieto procesy sú však kľúčové pre zachovanie biologickej rozmanitosti nášho kontinentu. Ochrana ekologických procesov a divokej prírody sa preto v Európe stáva dôležitým, aj keď stále trochu kontroverzným nástrojom ochrany prírody. Slovenským symbolom tejto myšlienky je ochranár a filmár Erik Baláž, s ktorým sa spoločne vydáme do prísne chránenej oblasti Tichej a Kôprovej doliny vo Vysokých Tatrách.

Erik Baláž
Erik Baláž Ochranár, filmár
23. - 27.06.2021 Záverečný workshop

Záverečný workshop

Záverečné skúšky formou kolokvia sú zavŕšením tvojej celoročnej práce. Čaká ťa obhajoba tvojho projektu pred odbornou komisiou, ktorá rozhodne o tom, či sa pridáš k úspešným absolventom a obhliadneme sa za celým rokom. V druhej polovici workshopu sa vzdelávacie centrum na Zaježovej naplní absolventmi a absolventkami všetkých doterajších ročníkov, zaujímavými hosťami, workshopmi a diskusiami. Budeš tak maž možnosť spoznať nových ľudí, ktorí si prešli podobnými skúsenosťami ako ty a stať sa súčasťou stále väčšej a rozmanitejšej siete angažovaných mladých ľudí s podobnými hodnotami, ideálmi a cieľmi.

Zuzana Gallayová
Zuzana Gallayová Odborná garantka
Jana Ďaďová
Jana Ďaďová koordinátorka programu
Gábor Pásztor
Gábor Pásztor asistent programu

Základné kritéria
sokratovského projektu

  • VýzvaMá byť výzvou, niečo nad rámec toho, čo bežne robíš.

  • VášeňPre oblasť, ktorú riešiš, by si mal/a mať vášeň – ideálne je, ak sa jej už venuješ (či už profesionálne, odborne alebo ako koníčku).

  • SlovenskoMusí byť realizovaný na území SR, ideálne v komunite, kde tráviš najviac času.

  • KomunitaMá byť postavený na reálnych potrebách komunity, od začiatku má byť plánovaný, realizovaný a vyhodnotený s komunitou, ktorej sa má týkať.

  • TímMal/a by si ho robiť s tímom ľudí.

  • Systémová zmenaNesmie byť jednorazovou aktivitou, ktorá sa udeje vďaka Tebe, ale má viesť k systémovej zmene (aspoň na lokálnej úrovni).

  • ChybyMá prispieť k reálnej zmene v spoločnosti, ale treba ho brať aj ako cestu učenia sa. Chyby sú pochopené a prijaté, pokiaľ sa z nich poučíš. Pri neúspechu je dôležitá túžba vstať a kráčať ďalej.

  • FilantropickýMusí byť filantropický, teda realizovaný bez nároku na honorár alebo zisk; to však neznamená, že sa v budúcnosti nemôže zmeniť projekt na podnikateľský zámer.

  • InšpirovaťMá inšpirovať iných, preto ho treba propagovať v médiách a na sociálnych sieťach.

  • UdržatelnosťNemá sa skončiť v júli obhajobou, mal by mať potenciál na dlhodobú udržateľnosť.