Absolventi

Sokratov inštitút vzdelával už takmer 150 mladých ľudí, ktorí majú potenciál byť sociálnymi lídrami pôsobiacimi po celom Slovensku. Absolventov cielene prepájame, aby z nich vznikla sieť spolupracujúcich miestnych lídrov a spoločne pracovali na nových projektoch.