Absolventi

Sokratov inštitút vzdelával už viac ako 100 mladých ľudí, ktorí majú potenciál byť sociálnymi lídrami pôsobiacimi po celom Slovensku. Absolventov cielene prepájame, aby z nich vznikla sieť spolupracujúcich miestnych lídrov a spoločne pracovali na nových projektoch.