Absolventi

Sokratov inštitút vzdelával už viac ako 100 mladých ľudí, ktorí majú potenciál byť sociálnymi lídrami pôsobiacimi po celom Slovensku. Absolventov cielene prepájame, aby z nich vznikla sieť spolupracujúcich miestnych lídrov a spoločne pracovali na nových projektoch.

Študuj u nás

Každý rok od 1. marca do 30. apríla otvárame možnosť pre študentov a absolventov vysokých škôl zo Slovenska vo veku do 32 rokov (vrátane) prihlásiť sa do nášho vzdelávacieho programu.