V Sokratovom inštitúte vzdelávame, prepájame a inšpirujeme aktívnych ľudí

Pre ľudí nad 30 rokov prebieha prihlasovanie do druhého ročníka sebarozvojového kurzu Za obzor, ktorý pomáha usporiadať si životné priority, učí mäkké zručnosti a otvára nové možnosti do života. Zažite ho aj vy a prihláste sa do 30. júna.

Organizujeme ročný praktický vzdelávací program pre študentov a absolventov vysokých škôl rôznych odborov. 

Pre širokú verejnosť vydávame knihy a organizujeme verejné prednášky a diskusie.


Sokratovské projekty

Podmienkou absolvovania ročného programu Sokratovho inštitútu je práca na vlastnom projekte, ktorý má viesť k pozitívnej zmene v obci, meste, regióne, konkrétnej škole či v práci. Študenti sa pri tom učia pracovať v tíme, nadväzovať spolupráce, získavať financie a komunikovať v médiách. Procesom tvorby, realizácie a propagácie projektu ich vedie tím Sokratovho inštitútu a mentori z radov absolventov. Študenti sa môžu realizovať v štyroch spoločenských témach – klíma, dialóg, lokálny rozvoj a zdravie.

Lokálny rozvoj

VIFI FEST

vidiecky filmový festival

Peter Gašparík
Peter Gašparík filmový dramaturg
Peter Gašparík
Klíma

Less Waste Run 2019

bežecké preteky s minimom odpadu

Matúš Pavlovič
Matúš Pavlovič marketér
Matúš Pavlovič
Dialóg

BRUT.TO

grafické štúdio spolupracujúce s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením

Tereza Sejková
Tereza Sejková fotografka
Tereza Sejková
Zdravie

Záhrada nových začiatkov

terapeutická záhrada pri Fakultnej nemocnici v Trnave

Jana Pajchlová
Jana Pajchlová architektka
Jana Pajchlová
< >

Takto meníme Slovensko – interaktívna mapa úspešných projektov

  • Západ
  • Stred
  • Východ

Úspechy našich študentov

Sokratov inštitút vzdelával už takmer 150 mladých ľudí, ktorí majú potenciál byť sociálnymi lídrami pôsobiacimi po celom Slovensku. Počas štúdia musí každý študent pracovať na vlastnom projekte, ktorým má dosiahnuť reálnu zmenu na Slovensku. Absolventov prepájame, aby z nich vznikla sieť spolupracujúcich miestnych lídrov a spoločne pracovali na nových projektoch.

175 študentov
119 úspešných projektov
70+ miest a dedín
27500+ dobrovoľníckych hodín
175000+ získaných eur na projekty
6000+ eur od individuálnych darcov

NAŠI LEKTORI

Prostredníctvom workshopov učíme študentov a účastníkov kurzu zručnostiam, vedomostiam a postojom, ktoré nie sú zastúpené v štandardnom univerzitnom štúdiu. Jednotlivé workshopy sú vedené špičkovými slovenskými a zahraničnými lektormi. 

Možnosti vzdelávania

Vzdelávanie ponúkame dvom rôznym skupinám.

Študenti a absolventi vysokých škôl sa za bežných okolností môžu prihlásiť do ročného programu, počas ktorého pracujú na vlastnom verejnoprospešnom projekte. Prihlasovanie prebieha práve teraz, do 30. apríla.

Pre ľudí nad 30 rokov otvárame druhý ročník kurzu Za obzor, ktorý sa skladá z piatich sebarozvojových workshopov počas predĺžených víkendov na Zaježovej.

Knižnica

Medzi naše pravidelné aktivity patrí aj vydávanie kníh. Od roku 2014 sme vydali 9 vlastných aj preložených publikácií, ktorými sme sa dotkli tém globálneho vzdelávania, ekológie, dialógu, predsudkov aj moderných dejín.