V Sokratovom inštitúte vzdelávame, prepájame a inšpirujeme aktívnych ľudí.

Organizujeme ročný praktický vzdelávací program pre študentov a absolventov vysokých škôl rôznych odborov. Našich študentov a absolventov sieťujeme a vedieme k sociálnemu líderstvu, aby sa stali vzorom a hybnou silou pre zmeny na Slovensku. Pre širokú verejnosť vydávame vzdelávacie publikácie, videá a organizujeme verejné prednášky, diskusie a festival Showcrates.


Úspechy našich študentov

Sokratov inštitút vzdelával už takmer 150 mladých ľudí, ktorí majú potenciál byť sociálnymi lídrami pôsobiacimi po celom Slovensku. Počas štúdia musí každý študent pracovať na vlastnom projekte, ktorým má dosiahnuť reálnu zmenu na Slovensku. Absolventov prepájame, aby z nich vznikla sieť spolupracujúcich miestnych lídrov a spoločne pracovali na nových projektoch.

147 študentov
110 úspešných projektov
+65 miest a dedín
+21000 dobrovoľníckych hodín
+120000 získaných eur od darcov
+480 individuálnych darcov

Počas bezobalového mentoringu sa podarilo znížiť množstvo odpadu o 25 %. Tie domácnosti, ktoré si zadovážili kompostér, dokonca o viac než 40% odpadu.

Žofia Kutlíková Jakubová
Žofia Kutlíková Jakubová environmentalistka

Každý rok pribudne viac ako 100 stromov starých a krajových odrôd jabloní a hrušiek na dvory 11 základných a stredných škôl po celom Slovensku. Školám poskytujeme ročné vzdelávanie v problematike, exkurziu, kurz a rôzne metodické materiály. Vo vzniknutých sadoch bude tiež prebiehať výučba bežných školských predmetov.

Andrea Uherková
Andrea Uherková environmentalistka

Z dobrovoľníctva sa stala práca a poslanie, nadšenie neubudlo ba dokonca rastie. Tím sa rozrástol na 6 kolegov. Založili sme viac sadov a vyškolili viac ľudí na kurzoch ako sme očakávali. Záujem o našu prácu vzrastá a berieme to ako zodpovednosť robiť to najlepšie ako vieme, zodpovedne, múdro a s láskou.

Ľudovít Vašš
Ľudovít Vašš ovocinár

Podarilo sa mi presvedčiť kamarátov, susedov, Staré mesto a sponzorov, že aj im na verejnom priestore záleží. Vďaka nim a ďalším dobrovoľníkom sa nám podarilo premeniť zanedbaný kus parku na atraktívny živý priestor, kde si viete vybehnúť na obed, večernú prechádzku, či zahrať susedský ping-pongový turnaj.

Monika Kuhn
Monika Kuhn architektka

So skejťákmi z celého Slovenska a susedmi z celej Bratislavy sme postavili prvý betónový skatepark v Bratislave. Od jeho vzniku prevádzkujeme pravidelné bezplatné skejt krúžky pre deti, zdarma požičiavame vybavenie a občas usporiadavame súťaže a kultúrne akcie.

Teodor Kuhn
Teodor Kuhn filmový režisér

Naše zariadenie sa otvorilo sídlisku fyzicky, zriadili sme detské inkluzívne ihrisko, ďalšiu bránu do areálu, ktorou k nám prichádzajú ľudia a spustili sme aktivity, ktoré k nám pozývajú susedov. Myslím, že najpodstatnejšie je, že sme sa otvorili aj mentálne, prestali sme mať obavy z kontaktu mimo našej cieľovej skupiny.

Lukáš Kvokačka
Lukáš Kvokačka právnik

Pomohol som lokálnym organizátorom v siedmich obciach (Bzince pod Javorinou, Červeník, Kláštor pod Znievom, Mokrá Lúka, Oravská Polhora, Voznica a Zemplínske Hámre) usporiadať filmové podujatie s premietaniami a sprievodným programom, ktorý miestnych spojil pre spoločnú vec, a to nielen pasívne počas svojho konania, ale aj aktívne pri organizácii. Vo viacerých obciach potom miestni pre svojich spoluobčanov usporiadali ďalšie premietania.

Peter Gašparík
Peter Gašparík filmový dramaturg

Spojil som sa s miestnym mladým stolárom a učiteľmi výtvarnej výchovy. Vyrobili a osadili sme tri farebné lavičky a knižnú búdku.

Jakub Tomiš
Jakub Tomiš aktivista

V súčasnosti sa sťahujem do Varšavy na Google Campus, kde budem na rezidencií rozvíjať potenciál hry BEEN THERE TOGETHER a verím, že aj jej vzdelávací obsah.

Nina Mikušková
Nina Mikušková umelkyňa

V spolupráci so školskou psychologičkou sme zrealizovali 7 spoločných stretnutí s učiteľkami na ich základnej škole. Venovali sme sa riešeniu každodenných ťažkostí v práci učiteľov, ale aj osobnostnému rozvoju (komunikačné schopnosti, syndróm vyhorenia). V organizácii stretnutí pokračuje školská psychologička, učiteľky majú záujem.

Paulína Kubicová
Paulína Kubicová psychologička

Chcela som umožniť širšej verejnosti (primárne však párom v očakávaní dieťatka a rodičom s malými deťmi) dostať sa ku témam v rodičovstve, ktoré v danej dobe neboli bežne prístupné. Nájsť informácie ku témam, ktoré boli prednášané na festivale bolo možné na internete, mne však šlo o osobný kontakt a sieťovanie rodičov naživo. Festivalu sa zúčastnila stovka ľudí, čo presiahlo naše očakávania a s mnohými som doteraz v kontakte. Skvelou skúsenosťou pre mňa bola spolupráca s viacerými Občianskymi združeniami či malými firmami.

Lenka Elečková
Lenka Elečková ekologička

Aktuálne sme projekt rozšírili o rómsku komunitu z Brna a zamerali sme sa viac na prvky divadelného storytellingu a divadelnej improvizácie. Po zimnom sústredení a vystúpeniach chystáme ďalší workshop a návštevy v školách.

Júlia Kozáková
Júlia Kozáková hudobníčka

Seniori sú v našej populácii jednou z „neviditeľných“ skupín. Nemali by jeseň svojho života stráviť v samote.

Petra Tamášová
Petra Tamášová študentka sociológie

So Živicou sme založili prvý prírodný cintorín na Slovensku, ktorý prepája šetrnosť k prírode s úctou k ľuďom. Vyhľadávajú ho pozostalí z rôznych častí Slovenska, často aj preto, že bolo posledným prianím blízkeho spočinúť práve na tomto mieste.

Monika Suchánska
Monika Suchánska antropologička

V roku 2018 prišlo na web takmer 6000 nových návštevníkov, tretina z nich si spravila test o vyhorení. S našimi psychológmi nadviazalo spoluprácu a teda ďalej pod odborným dohľadom takmer 50 ľudí.

Peter Tureček
Peter Tureček marketér

Trápilo ma, že o profesijnej etike v práve sa málo publikuje, a že v spoločnosti chýba verejná diskusia a názory etikov k súčasným kauzám, ktoré sú spojené s porušovaním etiky.

Zuzana Ujjobbágyová
Zuzana Ujjobbágyová právnička

Sokratovské projekty

Podmienkou absolvovania Sokratovho inštitútu je práca na vlastnom projekte, ktorý má viesť k pozitívnej zmene v obci, meste, regióne, konkrétnej škole či v práci. Študenti sa pri tom učia pracovať v tíme, nadväzovať spolupráce, získavať financie a komunikovať v médiách. Procesom tvorby, realizácie a propagácie projektu ich vedie tím Sokratovho inštitútu a mentori z radov absolventov. 

NAŠI LEKTORI

Prostredníctvom workshopov učíme študentov zručnostiam, vedomostiam a postojom, ktoré nie sú zastúpené v štandardnom univerzitnom štúdiu. Jednotlivé workshopy sú vedené špičkovými slovenskými a zahraničnými lektormi. 

Štúdium

Pandémia prerušila súčasný ročník a pokračovať v ňom budeme až na jeseň. Preto tento rok neotvoríme prihlasovanie do ročného programu.

V apríli 2021 sa však niektorí z vás budú môcť prihlásiť do iného vzdelávacieho formátu, o ktorom budeme bližšie informovať o pár týždňov.

PRE VEREJNOSŤ

Okrem vzdelávacieho programu organizujeme verejné prednášky a diskusie, vydávame vzdelávacie publikácie a videá.