Tím

Na Sokratovom inštitúte nám záleží na rozvíjaní potenciálu mladých, preto ich vytrvalo aktivizujeme, aby zlepšovali svoje okolie. Pri výučbe aj pri tvorbe workshopov otvorene komunikujeme a hľadáme čo najlepšie riešenia spoločenských problémov. Študentov motivujeme, aby medzi sebou vytvárali siete a spoločne pomáhali iným aj sebe navzájom.

 

Juraj Hipš

Vyštudoval filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte UK. Po skončení štúdia pracoval ako kurič a stredoškolský učiteľ. Na niekoľkých základných a stredných školách vyučoval environmentálnu výchovu a náuku o spoločnosti. Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na svojej alma mater. Od svojich pätnástich rokov pôsobí  v neziskovom sektore. Rodený Bratislavčan, ktorý sa presťahoval na lazy, kde zakladal prvú komunitnú školu a stál pri zrode Vzdelávacieho centra Zaježová. S manželkou a tromi deťmi žije na Zaježovej. Vo voľnom čase rúbe drevo na zimu

Riaditeľ Živice, zakladeteľ Sokratovho inštitútu

Jana Ďaďová

Vyštudovala medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave, záhradnú architektúru v Nitre a je absolventkou Sokratovho inštitútu. Dlhodobo pracuje ako dobrovoľníčka v Mládežníckej organizácii Plusko. Tri roky sa venovala podpore samostatného života mladých ľudí so zdravotným postihnutím v OZ Barlička v Prešove. V Bánovciach nad Bebravou pôsobila ako koordinátorka práce s mládežou na mestskom úrade a založila tu združenie na podporu komunitného života OZ BeeN.

Koordinátorka programu Sokratov inštitút

Zuzana Gallayová

Učí na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Ako jej absolventka hľadá cesty prepájania výučby s praxou v predmetoch Environmentálna výchova, Metódy environmentálnej výchovy a Globálne vzdelávanie. Úzka spolupráca so Živicou jej v tomto prináša množstvo príležitostí a užitočných posunov pri podpore rozvoja vysokoškolákov. Pracuje ako dobrovoľníčka - konzultantka programu Zelená škola.

Odborná garantka

Gábor Pásztor

Po ukončení Fakulty ekológie a environmentalistiky v TU Zvolen prešiel profesiami ako skladník, inštruktor v detských táboroch, barman, manažér hudobného klubu, osobný asistent, amatérsky filmár alebo dobrovoľník. Pri práci so znevýhodnenými ľuďmi sa rozhodol naplno venovať tretiemu sektoru, kde našiel motiváciu sa neustále vzdelávať a hodnoty, s ktorými sa dokáže stotožniť.

Asistent programu Sokratov inštitút

 

spolupracovníčky

Miriam Semjanová

matematička a zážitková pedagogička

supervízorka študentských mikroprojektov

Katka Pázmány

psychologička, riaditeľka Komenského inštitútu a trénerka

supervízorka študentských mikroprojektov