Tím

Na Sokratovom inštitúte nám záleží na rozvíjaní potenciálu mladých, preto ich vytrvalo aktivizujeme, aby zlepšovali svoje okolie. Pri výučbe aj pri tvorbe workshopov otvorene komunikujeme a hľadáme čo najlepšie riešenia spoločenských problémov. Študentov motivujeme, aby medzi sebou vytvárali siete a spoločne pomáhali iným aj sebe navzájom.

 

Juraj Hipš

Vyštudoval filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte UK. Po skončení štúdia pracoval ako kurič a stredoškolský učiteľ. Na niekoľkých základných a stredných školách vyučoval environmentálnu výchovu a náuku o spoločnosti. Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na svojej alma mater. Od svojich pätnástich rokov pôsobí  v neziskovom sektore. Rodený Bratislavčan, ktorý sa presťahoval na lazy, kde zakladal prvú komunitnú školu a stál pri zrode Vzdelávacieho centra Zaježová. S manželkou a tromi deťmi žije na Zaježovej. Vo voľnom čase rúbe drevo na zimu

Riaditeľ Živice, zakladeteľ Sokratovho inštitútu

Rado Sloboda

Od roku 2011 postupne pracoval v Bábkovom divadle na Rázcestí, Slovenskej agentúre životného prostredia, Centre komunitného organizovania, Quo Vadis a v Amnesty International Slovensko. Verí v silu ostrovov pozitívnej deviácie, a preto dlhodobo spolupracuje s kultúrnym centrom Záhrada, podieľal sa na záchrane banskobystrického Amfiteátra, založil antifašistickú platformu Nie v našom meste a obnovil kníhkupectvo Artforum v Banskej Bystrici. V roku 2013 získal cenu MOST v kategórii Mladý líder.

Riaditeľ Sokratovho inštitútu

Zuzana Gallayová

Učí na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Ako jej absolventka hľadá cesty prepájania výučby s praxou v predmetoch Environmentálna výchova, Metódy environmentálnej výchovy a Globálne vzdelávanie. Úzka spolupráca so Živicou jej v tomto prináša množstvo príležitostí a užitočných posunov pri podpore rozvoja vysokoškolákov. Pracuje ako dobrovoľníčka - konzultantka programu Zelená škola.

Odborná garantka

Barbora Šišková

Absolventka psychológie na Univerzite Komenského a Sokratovho inštitútu v ročníku 2015/2016. Pôsobila ako koordinátorka - dobrovoľníčka nízkoprahového centra pre mládež v kríze, ale aj s dôchodcami v dome sociálnych služieb. Popri škole tiež pracovala so zahraničnými hosťami, ktorí prišli poznávať Slovensko.

Koordinátorka podujatí

 

spolupracovníčky

Miriam Semjanová

matematička a zážitková pedagogička

supervízorka študentských mikroprojektov

Katka Pázmány

psychologička, riaditeľka Komenského inštitútu a trénerka

supervízorka študentských mikroprojektov