Študuj na sokratovi

Láka ťa zážitkový prístup k vzdelávaniu, teória zasadená do kontextu a najmä testovanie tvojich schopností v praxi? Presne o tom sú dve časti štúdia na Sokratovom inštitúte:

 

1. Štvordňové vzdelávacie workshopy

Počas roka ťa čaká jedenásť workshopov. Desať z nich sa koná vo Vzdelávacom centre na Zaježovej a jeden v teréne vo Vysokých Tatrách. Workshopy prebiehajú vždy raz mesačne od štvrtkového podvečera o 17.00 do nedeľného obeda. Vyžadujú si od teba prípravu – čítanie literatúry / film / prípadová štúdia. Povolená je jedna absencia.

2. Práca na vlastnom projekte a záverečná obhajoba

Učíme sa priamou skúsenosťou. Preto vymysli, vypracuj a zrealizuj projekt na zmenu či zlepšenie svojho okolia a daj o tom vedieť médiám. Na záver štúdia pred komisiou zhrnieš svoje úspechy aj prípadné neúspechy a musíš ju presvedčiť o tom, že si sa zo všetkých síl snažil dotiahnuť projekt do úspešného konca. Je to podmienka absolvovania.

“Dá sa povedať, že štúdium na Sokratovom inštitúte je časovo náročné. Zo začiatku je to dosť o mikroprojekte, jeho vymýšľaní a dolaďovaní. Workshopy sú super a sú dôležité, ale nie je to jediná časť Sokratovho inštitútu. Domáca príprava a práca na mikroprojekte sú tiež významnou súčasťou, a je dobré s tým rátať a zvážiť si , či na to človek má čas a priestor.”  Ale bez debaty je super prihlásiť sa na Sokratov inštitút, človek tu zažije veľké a krásne veci a spozná veľkých a krásnych ľudí.

 

Marcel Glasa, ročník 2015/2016

 

Ako funguje kreditný systém?

Sokratov inštitút je zastrešený Technickou univerzitou vo Zvolene. Ide o unikátnu spoluprácu neziskového sektora s akademickou sférou. Absolvovať ho môžu študenti akejkoľvek vysokej školy ľubovoľného odboru a vďaka kreditovému systému ECTS je možné zaň získať 6 kreditov. Na Technickej univerzite sú študijné povinnosti Sokratovho inštitútu súčasťou dvojsemestrálneho predmetu Súčasná spoločnosť - výzvy a vízie, ktorý gestoruje doc. Ing. Jana Škvareninová, PhD.

 

Bude ťa štúdium niečo stáť?

Sokratov inštitút je financovaný spoločnosťou ZSE, vďaka čomu máš štúdium zadarmo (toto zahŕňa aj ubytovanie a stravu na workshopoch a štúdijné materiály).