Študenti

Čím sa zaoberajú naši študenti?

Andrej Krbyla

Pochádza z Valaskej, dediny na južnom úpätí Nízkych Tatier. Vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, odbor Environmentálne manažérstvo na Fakulte Európskych štúdii a regionálneho rozvoja. Počas štúdia a po ňom sa zúčastnil niekoľkých študijných stáži a pobytov (napr. na Malte, vo Walese a v Prahe). Momentálne pôsobí v Bratislave. Jeho prácou je organizácia medzinárodného filmového festivalu dokumentárnych filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm-Envirofilm. V rámci festivalu sa snažia zvyšovať povedomie verejnosti o dôležitosti ochrany ochrany životného prostredia, tým že navštevujú s vybranými dokumentami a zaujímavým sprievodným programom jednotlivé mestá Slovenska. Zaujíma ho dianie okolo seba a vo svete, spôsob,y ako žiť udržateľne, hľadanie odpovedí na otázky, umenie a kultúrne, či hudobné podujatia. Baví ho lyžovanie, dlhé jazdy na bicykli, beh a prechádzky v prírode, vtedy dokáže splynúť s okolím a perfektne sa odreagovať. Má rád prvý sneh, nové výzvy, dobré vegetariánske jedlo, studené pivo s kamošmi a bezstarostné letné večery.

Komunitná záhrada a kompostostovanie na univerzite

Dana Trombitášová

Pochádza z malej dedinky na Gemeri menom Mokrá Lúka a aktuálne si zvyká na život mestského tvora v Banskej Bystrici. Na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici absolvovala odbor Cestovný ruch a jeden semester strávila v Katalánskom mestečku Girona. Po štúdiu ju chodníčky zaviedli na Srí Lanku, kde pôsobila ako dobrovoľníčka v miestnej neziskovej organizácii. Po návrate začala pracovať v Agentúre pre rozvoj Gemera ako koordinátorka zahraničných aktivít, kde pôsobí dodnes. Na starosti má medzinárodné projekty zamerané na prácu s mládežou, neformálne vzdelávanie a podporu iniciatív mladých ľudí v regióne. Absolvovala i profesionálnu stáž zameranú na prácu v menšinových komunitách uprostred malebného vidieka severovýchodnej Ameriky. S Rómskym advokačným výskumným centrom spolupracovala na kvalitatívnom audite stratégií miestneho rozvoja a miery zapájania Rómskej komunity do tvorby tejto stratégie. Váži si prírodu a všetko živé, z nej stvorené a ostáva pre ňu nenahraditeľným zdrojom energie, inšpirácie a pokoja. Preto v nej trávi väčšinu svojho voľného času, kráčaním, behaním, lezením na skalách, snívam či meditovaním. Aktuálne sa zaujíma o nastavenie harmonickej životosprávy človeka, dietetiku  a bezodpadový životný štýl, v ktorom vidí budúcnosť skutočne udržateľného rozvoja.  

Za menej odpadov v Banskej Bystrici

Diana Jakubíková

Narodená v Bánovciach nad Bebravou, momentálne väčšinu času zastihnutéľná v Bratislave. Študuje právo na Univerzite Komenského. Popri štúdiu tvorí súčasť Education Teamu v IBM a stážuje v Teach for Slovakia, kde primárne pôsobí v marketingovom tíme. Je online mentorom v projekte Schopné deti, ktorý ju okrem iného učí myslieť mimo krabice. Zaujíma sa o neformálne vzdelávanie a ľudské práva. Baví ju káva, hory a knihy. 

ADOPTUJ SI SVOJE M(I)ESTO

Dorota Gvozdjáková

Pochádza z Bratislavy, kde stále trávi najviac času. Aktuálne však študuje biológiu v Brne. Keď sa neučí, tak brigáduje alebo sa zaujíma o druhých a učí sa vtáčiemu spevu. Niekoľko liet strávila na táboroch ako účastníčka neskôr ako dobrovoľníčka. Inak má radšej jar. Niekoľko rokov chodievala do divadelného krúžku. K divadlu by sa chcela ešte niekedy vrátiť. Nepohŕdne časom v lese a ani tvrdou posteľou. Chcela by byť spontánnejšia a viac čítať. 

Prekročme prahy

Ján Pan

Pochádza z malebnej dediny z ďalekého východu menom Brusnica. Aktuálne pôsobí v Bratislave. V auguste dokončí štúdium v Bratislave na UK FTVŠ, odbor šport pre zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy. Počas štúdia bol na výmennom pobyte na Univerzite Karlovej v Prahe. Pracuje vo firme RIESENIA.com ako Online Marketing Špecialista. Baví ho divadlo, hrá v ochotníckom divadle Christoffer. Rád si zahrá šach, a keď je času nazvyš, tak šije. 

Nadačná záhrada na Búdkovej

Jana Fúsková

Pochádza z Nitry, kde aj vyštudovala psychológiu. Aktuálne pôsobí v Bratislave na Ústave výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied ako vedkyňa. Snaží sa prísť na to, ako si ľudia tvoria hranice v sexualite, ale i na to, ako konštruujú vlastnú identitu na základe toho, čo od nich očakáva spoločnosť. Rada sa háda so Satrom, keď nefungujú internety, zbožňuje čítať konšpiračné teórie a skladať nábytok z Ikea. Bavia ju vysoké stromy, nádherné výhľady a výzvy.  Vie tvoriť a občas sa jej sníva o sarkastickej hovoriacej vydre Francisovi. Myslí, že je to jej patronus. Jej vzormi sú B. Wayne, Dr. S. V. Strange, W. Wilson  a D. Prince.

Zamysli.sa

Júlia Kozáková

Pochádza z Bratislavy a študuje na Gymnáziu Jura Hronca a na Cirkevnom konzervatóriu jazzovú špecializáciu. Aktuálne pôsobí ako dobrovoľníčka v AFS Intercultura Slovakia a príležitostne v rôznych hudobných zoskupeniach. Súbory Hájenka a Gymnik ju vychovali v láske k slovenskému folklóru a zbor Čhavorenge v láske k rómskej hudbe. Rok študovala v Španielsku, kde si zdokonalila svoje jazykové schopnosti a ochutnala inú kultúru. Zaujíma sa o spoločenské vedy a svoje okolie. Baví ju cestovať, spievať, písať, čítať, smiať sa, bicyklovať po meste a byť sama. 

Dramatický medzipriestor

Juraj Havlík

Pochádza z Banskej Bystrice, študuje sociológiu na Fakulte sociálních studií MU v Brne a býva v Bratislave, hoci najlepšie získava rovnováhu a inšpirácie vo vlaku medzi týmito m(i)estami. V roku 2010 inicioval záchranu amfiteátra v Banskej Bystrici, kde teraz s O.Z. za! amfiteáter otvárajú už tretiu sezónu Letného kina. Aj preto verí na zmenu, hoci čoraz viac vníma ako potrebnú tú spoločenskú... Momentálne si nevie predstaviť život bez blízkych, prírody, gitary, (brazílskej) hudby a portugalčiny.

„Zachráňme Medený hámor!“ + mapa technických pamiatok Banskej Bystrice

Juraj Mazák

Pochádza z Košíc, kde s manželkou bilingválne vychovávajú synov (1 a 3 roky). Vyštudoval informatiku na FEI TUKE a aktuálne pôsobí vo vlastnej malej rodinnej firme v Košiciach. Jeho pracovnou náplňou je komunikácia so zákazníkmi a riadenie kolektívu asi 12 prevažne mladých ľudí, ktorí sa venujú informatike a účtovníctvu. Aktívne vyhľadáva šikovných a inšpiratívnych ľudí, od ktorých odkukáva know-how; s tým sa potom rád delí v práci, ktorá poskytuje prvú prax mnohým študentom a absolventom. Roky na čiastočný úväzok učil, dobrovoľnícky sa angažoval v miestnom cirkevnom zbore, práci s mládežou v treťom sektore a komunálnej politike. Má rád kritické myslenie, učenie (sa), bicykel a tuniakový šalát.

Ťahanovská záHRAda:

Martin Posch

Pochádza z Bratislavy, kde momentálne pôsobí na Historickom ústave SAV ako interný doktorand na Odbore novších dejín. Svoje predošlé vysokoškolské štúdium absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v odbore história. Najviac skúsenosti mu zatiaľ priniesli jeho dobrovoľnícke aktivity v  Amnesty International Slovakia a taktiež výskumné pobyty v zahraničí. Tie absolvoval v Prahe a Londýne. Taktiež rád číta a cestuje, pričom tieto koníčky využíva na získavanie nových informácií a to nielen zo svojho odboru.

Odhaľme minulosť!

Michal Kutlík

Pochádza z Bratislavy. Aktuálne pôsobí v štátnej správe, kde sa venuje právu životného prostredia. Vyštudoval právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a Univerzite Karlovej v Prahe. Pracuje na Ministerstve životného prostredia, kde sa venuje oblasti štátnej správy ochrany prírody a krajiny a ochrane drevín. Skúsenosti získal počas štúdia, následných stáží a pracovných skúseností, no najmä na základe pozorovania a rozmýšľania (vraj: znie to banálne, ale fakt to funguje). Zaujíma sa o životné prostredie a všetky jeho živé a neživé tvory. Baví ho literatúra, filmy, bicie, prechádzky po vinohrade a po lese.

Zelená zelenému úradovaniu

Monika Krčméryová

Narodená v Bratislave. Čerstvo vyštudovala Fakultu architektúry STU v Bratislave, 2 roky strávila aj štúdiom v Loyne a Bruseli. Aktuálne je súčasťou mladého architektonického ateliéru v Novej Cvernovke. Zaujíma sa o aktivizmus v oblasti architektúry a urbanizmu. Skúsenosti má aj s dobrovoľníctvom a prácou na projektoch v teréne. Najradšej má efektívnu prácu s hmatateľným výsledkom. A samozrejme kvalitný nerušený spánok.

ZELENÁ

Nina Mikušková

Pochádza z Bratislavy. Aktuálne pôsobí v Bratislave, kam sa vrátila po siedmich rokoch študovania, dobrovolníčenia a cestovania po Európe. Práve doštudovala magisterské štúdium na obore s názvom Tělový design, na Fakulte Výtvarných Umění v Brne a ani po siedmich rokoch štúdia sa jej nepodarilo nikomu (ani sebe samej) vysvetliť čo znamená obor “tělový design”. Teraz sa chystá venovať alternáciám obsahu hry, BEEN THERE TOGETHER, ktorú vytvorila ako diplomovú prácu. Počas štúdia získala skúsenosti, na Belgickom KASK, štúdiom dokumentárnej fotografie. Na Zagrebskej Akadémií sa zaoberala sociálne angažovaným umením a v Škótskom Dundee práce sa zameriavala na verejný priestor. Na začiatku roku sa vrátila z pracovnej stáže v Glasgovskej CCA, kde spolupracovala s kurátorkou Vivianou Checchiou na Public Engagement programe a príprave výstavy o sociálne angažovanom umení. Zaujíma ju neformálne a experimentálne vzdelávanie a baví ju prepájať umenie s každodenným životom.

BEEN THERE TOGETHER

Ondrej Bajza

Pochádza z dedinky Prečín v srdci Strážovských vrchov. Aktuálne pôsobí vo Zvolene ako interný doktorand na Katedre drevených stavieb, Drevárskej fakulty TU vo Zvolene. Vyštudoval odbor Drevené stavby na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene. Pracuje v študentskej organizácií WoodenWorld a podniká v oblasti drevených stavieb. Absolvoval stáže vo Fínsku a v Yakutsku, kde sa snažil priučiť ako môže dobre fungovať štát, či ako môžu ľudia žiť šťastne v súlade s prírodou. Zaujíma sa o dianie okolo seba, baví ho cestovanie na motocykli, jeho práca a história.

TUZVO je INAK

Pavol Roman

Pochádza z Trnavy, vyštudoval pedagogiku matematiky a AJ (Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta) a aktuálne si túžbu stať sa zmenou, ktorú by chcel vo svete vidieť, plní v OZ Nepočujúce dieťa a v DP Bratislava. V OZku tlmočí/prekladá z/do slovenského posunkového jazyka a z/do angličtiny a pomáha pripravovat komunitné a osvetové eventy. V DPB zase vezie (predpríprava k „vedie“) spolukrajanov k ich cieľovým (medzi)zastávkam s ohľadom na životné prostredie. Potulky svetom za pointami života ho naučili ceniť si rôznorodosť a pluralitu a odvtedy sa aj on snažím spolutvoriť mosty k inakosti a k farebnejšiemu vnímaniu života, myšlienok, ľudí.

Ručne - Nestručne

Peter Gašparík

Pochádza z obce Moravské Lieskové, pôsobí v Bratislave. Vyštudoval filmovú scenáristiku a dramaturgiu na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Pracuje ako scenárista, dramaturg a PR manažér kultúrnych podujatí a filmových projektov. Umenie ho baví aj vo voľnom čase, fascinujú ho jeho priesečníky so skutočnosťou a možnosti ich vzájomnej interakcie. Rád tvorí, ale nemenej rád sprostredkúva už existujúcu tvorbu tým, ktorí z nej môžu mať úžitok. 

VIFI fest

Petra Tamášová

Pochádza z Bratislavy a vychodila tu francúzske bilingválne gymnázium. Rok počas strednej žila v Lyone a na vysokú šla do Brna. Tento rok úspešne absolvovala bakalársky stupeň zo sociológie a bezpečnostných a strategických štúdií na Fakulte sociálnich studií.  Sociológii sa plánuje ďalej venovať na magisterskom stupni v Prahe. V holandskom Maastrichte, kde strávila jeden semester, sa zapojila do Refugee projektu na podporu utečencov prichádzajúcich do tohto mesta. Učila sa tu prostredníctvom programu Erasmus o globálnom rozvoji, nerovnostiach a mestskej chudobe. Ako dobrovoľníčka sa zapojila aj v Brne, a to do projektu sociálneho bývania pre rodiny a jedincov žijúcich v nevyhovujúcich podmienkach. Rada športuje, rada je v lese, a rada trávi čas s priateľmi a rodinou. Má radosť z otvorenosti, úprimnosti a prepojenosti medzi ľuďmi s dobrými úmyslami.  Myslí si, že by sme sa mali viac učiť myslieť na seba navzájom a na náš spoločný svet, chrániť prírodu, správať sa udržateľným a skromnejším spôsobom, bojovať proti cynizmu. 

Rikshow must go von!

Roman Pivovarník

Rodák z Prešova, kde žije od svojho narodenia už dobrých 21 rokov. Momentálne študuje produkciu audiovizuálnych diel na VŠMU v Bratislave, kde práve ukončil druhý ročník. Medzi skúsenosti hodné spomenutia patrí dvojročné organizovanie maličkého hudobného festivalu Breathe v blízkosti Prešova, početná produkcia školských cvičení a filmov a dobrovoľníčenie na filmových festivaloch ako Cinematik, 4 živly a Pocity. Okrem typických záľub ako filmy, hudba a knihy má neskutočnú radosť z cestovania stopom. 

Ozveny Áčka 2017 – distribúcia študentských filmov

Silvia Répássyová

Pochádza zo Senca, po rekonštrukcii bytu v Bratislave ju však čoskoro čaká sťahovanie. Študovala na Fakulte Medzinárodných vzťahov na EUBA. Počas školy vyskúšala viaceré pobyty a stáže v Nemecku, Španielsku a Fínsku. Momentálne sa stará o spokojnosť firemných zákazníkov na Slovensku a v Maďarsku. S kolegami sa vo firme snažia postupne zavádzať do praxe pojem firemnej filantropie, čo sa im pomaličky darí. Baví ju mnoho vecí, no popri všetkých aktivitách si napokon na konci dňa najlepšie oddýchne počas prechádzky so psom, pri bicyklovaní po poľných cestičkách či hrabaní sa v záhrade a v knihách.

Tamara Stohlová

Po ukončení štúdia manažmentu vo Walese a na VU University Amsterdam sa vrátila do Bratislavy. Momentálne sa venuje budovaniu komunity v novovznikajúcej politickej strane. V Transparency International riešila fundraising a komunikáciu. Súčasne pôsobila ako lokálna koordinátorka pre OECD. Mimo práce ju zaujíma znižovanie odpadu a spotreby. Verí v dôležitosť zmeny, hoc aj pomalej a postupnej. Okrem toho miluje prírodu a šport, ideálne v kombinácii. Je vegánka, nie je fanúšičkou vstávania bez kávy, konvencií a prechyľovania.

Neposlušné varenie

Žofia Kutlíková Jakubová

Pochádza z mesta Zlaté Moravce. Aktuálne pôsobí v Bratislave. Vyštudovala medzinárodné vzťahy zamerané na bezpečnosť na Univerzite v Štrasburgu (Francúzko). Je lektorka cudzích jazykov a aktuálne sa zameriava na výučbu detí. Okrem iného kreatívne tvorí a šije. Počas štúdia a aj po ňom cestovala a žila vo viacerých krajinách sveta. Vo Francúzsku sa naučila analýze a kritickému mysleniu, v Číne objavila osobný vnútorný rozvoj, v  Taliansku krásu a ľahkosť života a na Slovensku opäť lásku ku koreňom. Zaujíma sa o minimalzmus, udržateľnosť, obnoviteľnosť a bezodpadové fumngovanie jednotlivcov a spoločnosti. Baví ju dobrovoľníctvo s ľuďmi, v prírode, baví ju variť, cestovať, záhradkárčiť, maľovať, rozmýšľať a bavia ju tvoriví ľudia.

Bez obalu!

Zuzana Ujjobbágyová

Pochádza z Košíc. Aktuálne pôsobí v Bratislave. Vyštudovala UPJŠ v Košiciach, Právnickú fakultu. Momentálne pracuje na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím ako právnička, kde sa venuje predovšetkým občianskoprávnej a rodinnej agende, najmä však problematike spôsobilosti na právne úkony. V minulosti pôsobila ako dobrovoľníčka vo viacerých neziskových organizáciách zameraných najmä na prácu s deťmi a mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia a taktiež ako dobrovoľníčka v domove na polceste. Zaujíma sa o dianie v politike a verejnom živote na Slovensku. Baví ju turistika, dobrý film a dramatické umenie. Rada sa učí nové veci, napr. základy baletu v 28-ich rokoch. Jej najobľúbenejším heslom je „Nikdy nie je neskoro“.

Iniciatíva (S)PRÁVNE