PRÍKLADY MIKROPROJEKTOV

MIKROPROJEKT:Živá študovňa

Lukášovou výzvou bolo zrekonštruovanie starej študovne na vysokoškolských internátoch Mladosť v Bratislave. V spolupráci s Radou študentov s dobrovoľníkmi vymenili podlahu, vymaľovali, vybavili študovňu nábytkom aj internetovou prípojkou. Lukášovi sa podarilo na túto premenu získať finančné prostriedky (Ximea s.r.o., ProHR, s.r.o., PosAm, spol. s r. o) a rozbehnúť v študovni workshopy pre študentov.

Lukáš Surovčík

"Mikroprojekt je škola života. Pochopil som ako veľmi je dôležitá spolupráca."

 • ročník Sokratovho inštitútu 2015/2016
 • v 2015/2016 študent robotiky na Slovenskej technickej univerzite
 • dnes v XIMEA s.r.o.
 • pochádza z Trstenej

MIKROPROJEKT:Po schodoch do Bratislavy

Marcela mala za cieľ oživiť hodnotné, historické miesta Bratislavy a vytvoriť tak bezpečné a atraktívne možnosti prechádzok pre peších. S vyše 60 dobrovoľnkmi a podporou 1000 € z grantového programu Zelené Oázy vyčistili bratislavské schodisko Strmá cesta od smetí a zelene, ktorá prerastala do priestoru chodníka. Z múrov odstránili graffitti, spriechodnili odtokový kanál a namaľovali 300 metrov zábradlia lemujúceho týchto 338 schodov. Na záver na Strmej ceste osadili dve nové lavičky. Zmapovala skryté skratky a chodníky Bratislavského hradného kopca. Výsledky spracovala do prehľadnej mapky.

Marcela Ráczová

"Ak sa mi niečo nepáči, hľadám, alebo jednoducho volím alternatívy, nie väčšinovú voľbu. V tomto mi Sokratov inštitút dal veľkú silu."

 • ročník Sokratovho inštitútu 2015/2016
 • v 2015/2016 absolvovala štúdium Interiérovej architektúry a environmentálneho dizajnu na ENSAV La Cambre v Bruseli
 • dnes pracuje v tíme Compass ateliéru ako interiérová architektka
 • pochádza z Bratislavy

MIKROPROJEKT:Dobro na očiach

Relácia Dobro na očiach vznikla s myšlienkou propagácie práce organizácií, ktoré pomáhajú posúvať spoločnosť lepším smerom. Jednotlivé reportáže vznikli v spolupráci s denníkom SME, ktorý ich zverejnil na tv.sme.sk. Tomáš spracoval témy bezdomovectvo, práca s hendikepovanými, vzdelávanie Rómov z marginalizovaných osád či bezpečnosť mladých v online priestore. Vďaka spolupráci Nadácie Pontis a onlinemarketingovú agentúru Visibility, získalo päťdesiat neziskových organizácií základné vedomosti o propagácii v prostredí internetu a menšia časť tejto skupiny sa na špecializovanom workshope bližšie zoznámila so systémom bezplatnej internetovej inzercie Google Grants.

Tomáš Hallon

"Prácu v SAPIE som získal len vďaka kontaktu, ktorý som získal pri realizácii mikroprojektu."

 • ročník Sokratovho inštitútu 2015/2016
 • v 2015/2016 vyštudoval žurnalistiku na Univerzite Komenského
 • dnes pracuje v športovej televízii DIGI Sport a spolupracuje so Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE)
 • pochádza z Bratislavy

MIKROPROJEKT:Eutanázia a asistovaná samovražda

Lucia zorganizovala verejnú diskusiu o eutanázii, asistovanej samovražde a paliatívnej starostlivosti. Tento projekt vznikol ako reakcia na odpovede, s ktorými sa Lucia stretávala pri rozhovoroch o eutanázii, a fakte že o smrti sa nikto rozprávať nechce. Je mnoho vecí o ktorých sa neradi rozprávame alebo sú nám nepríjemné, no minimálne ten priestor pre tých, ktorí to tak necítia a chcú sa o nich rozprávať, by mal byť vytvorený. Ako reakcia na Luciinu diskusiu vznikli viaceré iniciatívy, ktoré sa danej problematike podrobne venovali, diskusná relácia v televízii s odborníkmi na problematiku eutanázie a paliatívnej starostlivosti, a viaceré články v časopisoch na ktorom spolupracovala priamo i Lucia.

Lucia Laciaková

"Mikroprojekt ma naučil stáť si verejne za svojim názorom."

 • ročník Sokratovho inštitútu 2014/2015
 • v 2014/2015 študentka doktorandského štúdia na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave
 • dnes konzultantka pre medicínske právo v spoločnosti forensic.sk
 • pochádza z Rimavskej Soboty

MIKROPROJEKT:Kežmarok na dvoch kolesách

Dominik rozbehol v Kežmarku systém zdieľaných bicyklov. V spolupráci s mestom a dobrovoľníkmi zriadil cyklodieľňu, kde doposiaľ opravili 157 bicyklov. V meste umiestnil 9 stojanov na bicykle. Pre zvýšenie záujmu o presuny v meste na bicykli zorganizoval 27 hromadných cyklojázd Critical Mass Kežmarok. Dominik vo svojom mikroprojekte pokračuje pod názvom Žlté bicykle - sloboda pohybu v meste.
www.zltebicykle.sk

Dominik Jakub

"Mikroprojekt ma naučil ísť za svojím snom a cieľmi napriek problémom."

 • ročník Sokratovho inštitútu 2014/2015
 • v 2014/2015 študoval hospodársku informatiku na Technickej univerzite v Košiciach
 • dnes v Centre environmentálnej a etickej výchovy Živica koordinuje projekt Včely v meste
 • pochádza z Kežmarku

MIKROPROJEKT:Nedotknuteľní

Nedotknuteľní (Daliti) sú zástupcami najnižšej indickej kasty, ktorí dodnes zažívajú na vlastnej koži utláčanie či rasizmus. Martin s nimi strávil dva mesiace v Indii. V Banskej Bystrici zorganizoval výstavu vlastných fotiek, ktorá návštevníkom priblížila ťažké osudy tejto skupiny ľudí na okraji indickej spoločnosti. Na vernisáži 8. 4. 2014 (Medzinárodní deň Rómov) vystúpili deti z divadelného ahudobného krúžku Šukar Dživipen. Na diskusii Čo majú Daliti spoločné s Rómami? sa zúčastnili verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová a Ivana Rapošová z Centra pre výskum etnicity a kultúry. Ďalším výstavným mestom bola Žilina.

Martin Buňo

"Sokratov inštitút ma naučil, že je lepšie neísť ľahšou cestou."

 • ročník Sokratovho inštitútu 2013/2014
 • v 2013/2014 študent Finančného inštitútu
 • dnes doktorand na Žilinskej univerzite, študent Politickej akadémie
 • pochádza zo Žiliny

MIKROPROJEKT:Muzikoterapia

V Domove sociálnych služieb Partizánska (Bratislava) Anka s 9 dobrovoľníkmi 2-krát za mesiac hrávala seniorom a seniorkám klasickú hudbu a potom sa rozprávali o tom, ako vyzerala Bratislava pred desaťročiami. Stretnutia boli navzájom obohacujúce. Na čas v ich organizácii pokračovali ako dobrovoľníčky Mária Chudíková a Katarína Juríková (dnes absolventky Sokratovho inštitútu).

Anna Tölgyessyová

"Treba mať úctu k životu, k príbehom druhých ľudí, k starobe."

 • ročník Sokratovho inštitútu 2013/2014
 • v 2013/2014 študentka medicíny
 • dnes lekárka v Liečebni sv. Františka v Prievoze na Oddelení dlhodobo chorých a zomierajúcich
 • pochádza z Bratislavy