Ocenenia

Európska cena GENE 2017

V roku 2017 získal Sokratov inštitút ocenenie Global Education Innovation Award, ktorú udeľuje Global Education Network Europe, európska sieť ministerstiev a agentúr zodpovedných za globálne vzdelávanie na národnej úrovni. V konkurencii 83 projektov z 27 štátov sa zaradil medzi 12 najlepších európskych projektov.  Toto ocenenia sa udeľuje projektom, ktoré prinášajú pozitívnu zmenu a približujú ľudom skutočnú realitu sveta na lokálnej aj globálnej úrovni. Vyzdvihuje tie iniciatívy, ktoré vedia priniesť zmenu prostredníctvom kreativity, participácie, priamej akcie, synergie a inovácií, aby vo výsledku inšpirovali verejnú politiku.

Cena BrilianTT za rok 2015

Sokratov inštitút získal cenu BrilianTT za rok 2015 v kategórii vysoké školy. Cenu BrilianTT udeľuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave za kvalitné a inovatívne vzdelávanie.

Nominácia na cenu MOST v kategórii Projekt roka 2014

Sokratov inštitút sa umiestnil na 2.mieste ceny Most 2013/2014, ktorú udeľuje Rada mládeže Slovenska za projekty, ktoré umožňujú mladým ľuďom aktivizovať sa vo svojich komunitách.

Cena Nadácie Orange v kategórii Vzdelávanie za rok 2013

V roku 2013 získalo CEEV Živica 3.miesto v kategórií Vzdelávanie za snahu riešiť systémové zmeny v školskom prostredí a komplex inovatívnych vzdelávacích projektov s rôznymi cieľovými skupinami (medzi nimi aj Sokratov inštitút).