O inštitúte

Slovo „líder“ dnes počúvame z rôznych strán. Veľa ľudí odmalička sníva o tom, že budú niečo riadiť, rozhodovať, rozkazovať ľuďom a dostávať za to veľké peniaze. Mnohé organizácie k tomu svojich ľudí priamo vedú. Sokratov inštitút vychováva a rozvíja spoločenských lídrov, ktorí sa s pokorou snažia zlepšiť kúsok svojho okolia. Šikovných ľudí, ktorí cítia zodpovednosť prispieť svojou prácou k riešeniu problémov v systéme, ktorého sú súčasťou. Sokratov inštitút dopĺňa úzko špecializované univerzitné štúdium. Rôznorodé témy budeš rozoberať so spolužiakmi, ktorí prichádzajú z rôznych častí Slovenska a z rozdielnych študijných či pracovných prostredí. Vďaka tomu sa na veci budete môcť pozrieť z rôznych strán, získať všeobecnejší prehľad a hľadať riešenia problémov.

Zriaďovateľom štúdia na Sokratovom inštitúte je CEEV ŽIVICA, partnerom je Technická univerzita vo Zvolene. Finančné zastrešenie zabezpečuje ZSE a Férová Nadácia O2.

 

O Sokratovi a Sokratovom inštitúte

Sokrates počas svojho života nič nenapísal. To, čo o ňom vieme, pochádza najmä od Platóna, Xenofóna a z pár zmienok u Aristotela. Napriek tomu sa stal symbolom západnej filozofie s nesmiernym vplyvom na vývoj nášho myslenia. Pýtal sa najmúdrejších, chcel rozumieť trom najvyšším hodnotám, čo sú pravda, krása a láska. A ľudia mu odpovedali. A tým, ako mu odpovedali, odpovedali aj sebe, nachádzali svoje vlastné hodnoty, o ktorých nevedeli. Sokrates hovoril o takomto procese ako o umení majeutiky. Ľuďom neprednášal, nehovoril im o svojich názoroch a pohľadoch na svet, ale otázkami ich privádzal k nájdeniu vlastných právd.

Sokratova túžba po intelektuálnej poctivosti a silnom zmysle pre konanie v súlade s morálnymi princípmi zostáva vzorom, ktorého nasledovanie je v každom období mimoriadne náročné. Vidíme to aj v našej krajine. Napriek množstvu schopných ľudí sa už dlho trápime s veľkým zástupom problémov. Pri úvahách o tom, ako zmeniť našu spoločnosť k lepšiemu sa často skloňuje vzdelávanie, ktoré vychováva mladých ľudí a malo by im poskytnúť vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné. Taktiež by malo formovať ich hodnoty, podnecovať v nich tvorivosť, odhodlanie uvažovať kriticky a nebáť sa kráčať vlastnou cestou. Často je to však inak a vzdelávanie je príliš často neúspešným pokusom nalievania vedomostí do hláv mládeže.

Zmena spoločnosti vyžaduje mnoho času. To, čo sa však dá urobiť okamžite, je ísť príkladom a ukázať, ako by to mohlo vyzerať. Takýmto príkladom je Sokratov inštitút. Nadväzuje na Sokratove myšlienky, pestuje dialóg, kritické myslenie a vedie mladých ľudí k aktivite.

 

 

“Veríme, že spoločnosť môže výrazne ovplyvniť aj jediný človek, pokiaľ má dosť znalostí, odvahy, nadšenia a sily vytrvať. Sokratov inštitút vznikol preto, aby vytváral podmienky pre rozvoj takýchto osobností: mladých ľudí, ktorí sa neboja na sebe pracovať, niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a ísť si za svojou víziou.”

Juraj Hipš, zakladateľ Sokratovho inštitútu

Hodnoty Sokratovho Inštitútu

Dialóg

Prostredníctvom DIALÓGU vedieme študentov k tomu, aby sa vyhli pasívnej prednáškovej atmosfére, aby sa nebáli pýtať, či vyjadriť svoj názor a skúsenosť s témou. Sokratov inštitút neponúka univerzálne riešenia globálnych problémov, ale vedie k umeniu počúvať iné názory a neodsudzovať ich.

Inovatívnosť

INOVATÍVNOSŤ tohto štúdia tkvie v tom, že sa snažíme reagovať na najnovšie výzvy a problémy. V rámci štúdia ponúkame priestor na stretnutia s lektormi – špičkami v týchto oblastiach. To všetko prebieha na originálnom mieste, kde môžu nápady na riešenia vznikať rýchlejšie.

Hľadanie

Celý Sokratov inštitút je o HĽADANÍ. S tým súvisí aj naša cieľová skupina. Hľadáme hľadačov. Hľadáme ľudí, ktorí sú zvedaví, všímaví aj k tichým a nenápadným veciam tohto sveta a citliví k iným. Hľadáme ľudí, ktorí problémy riešia proaktívne a nie sú apatickí. Hľadáme ľudí, ktorí sú schopní kriticky myslieť a ktorí bezmyšlienkovite neuveria neovereným zdrojom.

Odvaha

Na Sokratovom inštitúte sa neuchytí niekto, komu chýba ODVAHA. Odvaha venovať štúdiu čas. Odvaha hľadať. Odvaha preverovať zaužívané riešenia, presvedčenia či názory. Odvaha otvoriť sa, spochybňovať pravdy, ktoré sú základom ich vnútorného sveta. Odvaha sledovať svoje svedomie a nepodľahnúť nátlaku či úplatkom. A najmä odvaha meniť svet.

Služba

Sokratov inštitút sa zameriava na spoločenských lídrov, ktorých to ťahá k SLUŽBE. Takých, ktorí nesedia doma a len sa sami sebe nesťažujú ako na Slovensku nič nefunguje, ale ktorí to vnímajú ako výzvu k otázke: „Čo je v mojich silách, aby to bolo inak/lepšie?“ Sú to ľudia, ktorí sú aktívni vo verejnom priestore, sú schopní zastupovať iných a stať sa ich hlasom a rukami.

Úcta a rešpekt

ÚCTA A REŠPEKT sú u nás duchom výučby. Aj Sokrates zastával myšlienku vzdelávať umením majeutiky – učiteľ má byť sprievodcom k poznaniu žiakov.

„Sokratov inštitút ma naučil klásť veľmi trefné otázky. Priame, otvorené, k veci. Toto je veľmi prínosné, na základe týchto otázok sa sama často učím ako sa správne pýtať.“

Zuzana Szabóová,
ročník 2014/2015

„Celý workshop bol extrémne prínosný, mali sme možnosť stretnúť sa s úžasnými osobnosťami a spoznali sme množstvo informácií a postupov, ktoré môžeme využiť v praktickom živote.“

Miriam Semjanová,
ročník 2014/2015

„Pokúšam sa pristupovať pozitívnejšie k veciam, nebyť zablokovaný, hľadať cestu.“

Jakub Tomiš,
ročník 2014/2015

„Keď som videla, že ostatní majú odvahu realizovať mikroprojekt a vyšlo im to, tak ma to povzbudilo, aby som to urobila tiež.“

Alžbeta Remencová,
ročník 2013/2014

„Po absolvovaní Sokratovho inštitútu vidím väčší význam vo veciach, ktoré prinášajú osoh komunite. Ak je možné si zvoliť medzi aktivitou, kedy človek obohatí iba seba a tým, kedy obohatí aj komunitu, vybral by som si komunitu.“

Filip Klinovský,
ročník 2014/2015

„Pre mňa boli veľmi cennými vzťahy medzi nami študentmi – nielen profesionálne, ale aj osobné väzby a vzájomná pomoc.“

Marek Matušov,
ročník 2014/2015

 

Rada

Víziu a smerovanie hodnôt vzdelávacieho programu zastrešuje Rada Sokratovho inštitútu

 

Ján Markoš

Spoluzakladateľ Sokratovho inštitútu a jeho bývalý riaditeľ, šachový veľmajster 

Peter Bednár

Nadácia ZSE, korporátna komunikácia ZSE