Knižnica

Na Sokratovom inštitúte pracujeme s témami, ktorým sa venujú aj knihy z knižnice Živice.

Janette Motlová - Cigánka

rok vydania: 2018

Román, ktorý vydala Technická univerzita vo Zvolene v spolupráci so Sokratovým inštitútom. Kniha Cigánka je dialógom medzi rómskym a gadžovským svetom. Stretneme v ňom Janett – dieťa, dcéru, žiačku, študentku, manželku, matku, pacientku. Hľadajúcu zamestnanie, riešenie denných problémov i predsudkov, vlastnú cestu životom. Aktuálne vydanie  pokračuje v rozprávaní osobného príbehu Janette počas uplynulých 5 rokov. Nazrite doň zblízka, vnímajte pocity, dilemy, životné križovatky, premýšľajte. O tom, že nik z nás neovplyvnil podmienky, do ktorých sme sa narodili. Ako budeme žiť tu a spoločne však ovplyvniť môžeme.

Objednať tlačenú knihu: vydavatelstvo@tuzvo.sk

Daniel Everett - Dobrú noc a pozor na hady

rok vydania: 2018

Druhý životopisný román, ktorý vydala Technická univerzita vo Zvolene v spolupráci so Sokratovým inštitútom. Daniel Everett strávil s prestávkami vyše 30 rokov s Pirahami — ľuďmi z malého kmeňa amazonských Indiánov v strednej Brazílii. V knihe popisuje ohromujúce zážitky a objavy zo svojho života v džungli s kmeňom, ku  ktorému prišiel so svojou ženou a tromi deťmi v nádeji, že ich obráti na kresťanstvo. Everetta okamžite zaujal jazyk Pirahov, jeho kultúrne a lingvistické dôsledky, ktoré z neho vyplývali. Pirahovia nepoužívajú číselnú sústavu, žiadne názvy farieb, nepoznajú predstavu vojny či osobného vlastníctva. Život s nimi priviedol misionára Everetta k vážnym otázkam, či skutočne z duchovného hľadiska niečo potrebujú, či je správne a z akého dôvodu im prinášať vieru. Svoj život postupne miesto šírenia viery zasvätil lingvistike. Kniha prináša čiastočne horúce zápisky, čiastočne výsledky výskumu. Everettov príbeh je jedinečným pohľadom na povahu jazyka, myslenia a života vôbec.

Objednať tlačenú knihu: vydavatelstvo@tuzvo.sk

Hlasy väčšinového sveta, 10+1 rozhovorov z 5 kontinentov

rok vydania: 2016

Nová kniha z dielne CEEV Živica a Technickej univerzity vo Zvolene. Hlavnou témou tejto knihy je pomoc. Pomoc iným národom, menšinám, jednotlivcom v núdzi. Patríme medzi prosperujúce krajiny a sme v pozícií, že dávať môžeme. Ale vieme dávať? Skutočne dávame to, čo potrebujú? Rozhovory s tými, ktorí našu pomoc príjmajú nám dokážu posvietiť na našej ceste a vidieť to, čo nám bráni kráčať za našim poslaním bez pádov a zlyhaní.

Objednať tlačenú knihu: formulár

Globálne vzdelávanie - kontext a kritika

rok vydania: 2015

Súčasný svet je prepojenejší a navzájom závislejší ako kedykoľvek predtým. Informácie, energia, suroviny, tovar, ľudia – prúdia neuveriteľnou rýchlosťou. Aké to má dôsledky? Aké riziká? Aký je náš podiel na tomto kolose? Sme spoluzodpovední? Je naša snaha a pomoc vítaná? Súčasťou knihy je CD s textom Učiť sa vnímať svet Očami toho druhého od Vanessy Andreotti.

Objednať tlačenú knihu:

Environmentálna výchova v súvislostiach

rok vydania: 2015

Táto učebnica otvára nové témy a prístupy, poskytuje širší uhol pohľadu na svet v nás a okolo nás. Prostredníctvom osobných skúseností, príkladov z praxe sa prihovára čitateľovi veľmi prístupnou, praktickou a inšpiratívnou formou. Za obsahom plnofarebnej, na fotografie a ilustrácie bohatej knihy stoja osobnosti zo Slovenska, Kanady, Brazílie či Českej republiky, ktoré sa environmentálnemu vzdelávaniu roky venujú na vedeckej, formálnej či neformálnej úrovni. 

Objednať tlačenú knihu:

Súčasná spoločnosť - výzvy a vízie

rok vydania: 2014

Existuje na Slovensku ešte divočina? Ako sa dohodnúť s niekým, koho naozaj neznášate? Čaká našu civilizáciu kolaps? Ako pracovať s médiami? Môže byť produkcia potravín ekologická? Čo na klimatickú zmenu dreviny? Čo je to lokálna mena? Aké sú príklady obhajoby práv občanov na Slovensku? Čo vieme dosiahnuť vnútornou prácou? Inšpirujú nás prírodné národy? Aj na tieto otázky hľadajú odpoveď lektori Sokratovho inštitútu.

Objednať tlačenú knihu: vydavatelstvo@tuzvo.sk