Večerní hostia

Hosťami Sokratovho inštitútu sú ľudia, ktorí prijali pozvanie na večernú workshopovú diskusiu bez nároku na honorár, pretože cítia zodpovednosť za šírenie svojich skúseností. Pozývame si rôznych odborníkov, ktorí sa venujú aktuálnym a kľúčovým spoločenským témam. Študentov obohacujú informáciami z prvej ruky, bez mediálneho filtra, a vytvárajú pôdu pre vznik čo najširšej siete motivovaných a angažovaných ľudí, ktorí môžu dosiahnuť zmenu.