Večerní hostia

Hosťami Sokratovho inštitútu sú ľudia, ktorí prijali pozvanie na večernú workshopovú diskusiu bez nároku na honorár, pretože cítia zodpovednosť za šírenie svojich skúseností. Pozývame si rôznych odborníkov, ktorí sa venujú aktuálnym a kľúčovým spoločenským témam. Študentov obohacujú informáciami z prvej ruky, bez mediálneho filtra, a vytvárajú pôdu pre vznik čo najširšej siete motivovaných a angažovaných ľudí, ktorí môžu dosiahnuť zmenu. V akademickom roku 2016/2017 sme privítali:

previous next

Palo Žilinčík

právnik a člen súdnej rady, Slovensko

Peter Bednár

správca nadácia ZSE, Slovensko

Zuzana Čaputová

právnička, Slovensko

Pavel Hrica

riaditeľ Nadácie Pontis, Slovensko

Ján Hrubala

právnik a sudca, Slovensko

Igor Polakovič

fundraiser, Slovensko

Bryan Mukandi

lekár, filozov, novinár, Zimbabwe